.tiếng kêu của nó như tiếng xé xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người nghe thật xót xa Nêu nội dung của đoạn trích trên M

.tiếng kêu của nó như tiếng xé xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người nghe thật xót xa
Nêu nội dung của đoạn trích trên
Mn giúp nhanh với ak:(((Viết một bình luận

Câu hỏi mới