Trình bày suy nghĩ về 1 svht đáng khen hoặc đáng chê hoặc đáng suy nghĩ hoặc đang diễn ra tại địa phương của em. GIÚP EM VỚI

Trình bày suy nghĩ về 1 svht đáng khen hoặc đáng chê hoặc đáng suy nghĩ hoặc đang diễn ra tại địa phương của em.
GIÚP EM VỚI Ạ, EM CẢM ƠN!

1 bình luận về “Trình bày suy nghĩ về 1 svht đáng khen hoặc đáng chê hoặc đáng suy nghĩ hoặc đang diễn ra tại địa phương của em. GIÚP EM VỚI”

  1. Khen và chê giúp cho mỗi người sống có trách nhiệm hơn với công việc của mình, giúp mọi người nhận thức đúng đắn hơn về bản thân mình, từ đó có hướng phát triển bản thân tốt hơn. Vì vậy, hãy tích cực trong việc khen và chê, lắng nghe và đưa ra nhận xét một cách thực tế nhất. Giúp đỡ người khác cũng là đang giúp đỡ chính mình để sửa đổi bản thân.

    Trả lời

Viết một bình luận