từ cành trong từ cành cây ,từ vòm trong từ vòm lá được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển

từ cành trong từ cành cây ,từ vòm trong từ vòm lá được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyểnViết một bình luận

Câu hỏi mới