Từ kiến thức về truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long kết hợp với hiểu biết xã hội hãy trình bày suy nghĩ của em

Từ kiến thức về truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long kết hợp với hiểu biết xã hội hãy trình bày suy nghĩ của em khoảng 2/3 trang giấy thi về ý thức tự giác của mỗi con người trong cuộc sốngViết một bình luận

Câu hỏi mới