từ “lửa” trong câu nào nghĩa chuyển: A.mặt trời xuống biển như hòn lửa B.trong đêm tối tim ta là ngọn lửa C.một bếp lửa chờn

từ “lửa” trong câu nào nghĩa chuyển:
A.mặt trời xuống biển như hòn lửa
B.trong đêm tối tim ta là ngọn lửa
C.một bếp lửa chờn vờn sương sớm
D.điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nungViết một bình luận

Câu hỏi mới