Tưởng người dưới nguyệt chén đồng Tin sương luống những rày trong mai chờ Bên trời góc bể bơ vơ Tấm son gột rửa bao giờ cho p

Tưởng người dưới nguyệt chén đồng
Tin sương luống những rày trong mai chờ
Bên trời góc bể bơ vơ
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai
Xót người tựa cửa hôm mai
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ
Sân Lai cách mấy nắng mưa
Có khi gốc tử đã vừa người ôm
a) Nêu xuất xứ
b) đoạn trích trên dùng để miêu tả thiên nhiên hay miêu tả tâm trạng nhân vật ? Vì sao ?
c) Chỉ ra thành ngữ có trong đoạn trích và giải trích thành ngữ đó
lẹ nhanh lênViết một bình luận

Câu hỏi mới