viết 1 đoạn văn ca ngợi người lính cụ hồ và nêu trách nhiệm của em đối với đất nước. giúp mình với ạ əʊ

viết 1 đoạn văn ca ngợi người lính cụ hồ và nêu trách nhiệm của em đối với đất nước.
giúp mình với ạ əʊViết một bình luận

Câu hỏi mới