viết 1 đoạn văn nghị luận có chứa phép tu từ và từ đồng nghĩa chỉ rõ các từ sd phép tu từ ( nd tự do)

viết 1 đoạn văn nghị luận có chứa phép tu từ và từ đồng nghĩa chỉ rõ các từ sd phép tu từ ( nd tự do)

2 bình luận về “viết 1 đoạn văn nghị luận có chứa phép tu từ và từ đồng nghĩa chỉ rõ các từ sd phép tu từ ( nd tự do)”

  1. Học tập cũng như đấu tranh vậy nhưng chúng hoàn toàn khác nhau. Trong học tập, sách vở sẽ là những vũ khí cùng ta hành quân qua bao nhiêu chông gai của con đường học vấn. Lớp học sẽ là chiến trường. Sự ngu dốt của con người sẽ là kẻ thù và đích đến sẽ là sự thành đạt. Bạn bè ta sẽ là đồng đội, là bằng hữu, là bạn bè tốt cùng ta phấn đấu mỗi ngày. Sau con đường học vấn sẽ mở ra cho ta một thế giới vô cùng tươi sáng. Thế nên ta mới biết được việc học tập quan trọng đến dường nào!
    Từ đồng nghĩa: Bằng hữu, bạn bè
    Chúc bạn học tốt!!

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới