Viết bài văn nghị luận khoảng 500 chữ thuyết phục người khác từ bỏ thói quen gây bè phái chia rẽ tập thể lớp

Viết bài văn nghị luận khoảng 500 chữ thuyết phục người khác từ bỏ thói quen gây bè phái chia rẽ tập thể lớp

1 bình luận về “Viết bài văn nghị luận khoảng 500 chữ thuyết phục người khác từ bỏ thói quen gây bè phái chia rẽ tập thể lớp”

  1. Trong cuộc đời, mỗi chúng ta đều có ba kẻ thù cần phải tiêu diệt: do dự, nghi ngờ và sợ hãi. Ba kẻ thù này có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi cảm thấy nghi ngờ và sợ hãi, tất yếu bạn sẽ do dự trong việc đưa ra quyết định và hành động. Trái với do dự là tính quyết đoán, và đây chính là một trong những biểu hiện của lòng dũng cảm. Sự bất tử của mỗi người nằm ở việc họ có dám đưa ra quyết định hay không. Để có được một quyết định rõ ràng, mỗi ngườ

    Trả lời

Viết một bình luận