Viết bài văn tự sự: kể về người thân của em. Trong đó đoạn 1 thân bài: kể kết hợp tả hình dáng, tuổi tác, giọng nói (4-6 câu)

Viết bài văn tự sự: kể về người thân của em. Trong đó đoạn 1 thân bài: kể kết hợp tả hình dáng, tuổi tác, giọng nói (4-6 câu), đoạn 2: kể về tính tình, phẩm chất, sở thích của người em kể, cách người đó đối xử với mọi người (đặc biệt là với em) (5-7 câu), đoạn 3: kể lại 1 kỉ niệm đáng nhớ của em với người đó (viết ít nhất 3 đoạn)Viết một bình luận

Câu hỏi mới