Viết đoạn văn cảm nhận của em về tâm trạng của Kiều ở lầu ngưng Bích (6câu đâu) ko chép mạng giúp mk vs mk gấp ạ

Viết đoạn văn cảm nhận của em về tâm trạng của Kiều ở lầu ngưng Bích (6câu đâu) ko chép mạng giúp mk vs mk gấp ạViết một bình luận

Câu hỏi mới