Viết đoạn văn cảm nhận về người anh hùng Nguyễn Huệ trong đoạn trích Hoàng Lê nhất thống Chí giới thiệu tên nhân vật trong tá

Viết đoạn văn cảm nhận về người anh hùng Nguyễn Huệ trong đoạn trích Hoàng Lê nhất thống Chí giới thiệu tên nhân vật trong tác phẩm nào của ai nhân vật đó có những phẩm chất gì thái độ tình hình của em đối với nhân vật đóViết một bình luận

Câu hỏi mới