viết đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của em về thực tế việc bvệ chăm sóc trẻ em của nc ta hiện nay

viết đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của em về thực tế việc bvệ chăm sóc trẻ em của nc ta hiện nay

1 bình luận về “viết đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của em về thực tế việc bvệ chăm sóc trẻ em của nc ta hiện nay”

  1. Trong xã hội ngày nay, vấn đề bảo vệ các quyền lợi của trẻ em vẫn luôn được nhà nước và xã hội quan tâm hàng đầu. Nhà nước ta luôn chú trọng đảm bảo và thực hiện các quyền lợi mà trẻ em được hưởng, bao gồm những quyền cơ bản như: quyền được đi học, quyền được chăm sóc yêu thương, quyền được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe,…. Đồng thời, nhà nước cũng nghiêm cấm những hành động xâm hại đến quyền lợi của các em. Hơn nữa, đối với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thì nhà nước càng có những chính sách quan tâm giúp đỡ hơn bao giờ hết. Ví dụ, đối với trẻ em có hoàn cảnh cù bất cù bơ, nhà nước, xã hội và cộng đồng đều đang có những chính sách hỗ trợ và biện pháp để giúp đỡ các em nhỏ đó có cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn. Ở những vùng núi cao, vùng sâu vùng xa, có những chính sách, dự án được thực hiện để xây trường học, hỗ trợ tiền ăn ở, đem điện và xây đường đến trường cho các em nhỏ. Hoặc những em nhỏ không có bố mẹ chăm sóc thì các em có thể được các thầy cô trên đó nhận nuôi và dạy chữ cho. Còn ở những vùng có điều kiện khó khăn khác, các em nhỏ không nơi nương tựa thường được nuôi dưỡng và bảo trợ ở các trại trẻ mồ côi cho đến năm 18 tuổi. Các em được thầy cô trong trường yêu thương và chăm sóc như người một nhà cho đến năm 18. Ngoài ra, xã hội và cộng đồng cũng xây dựng những quỹ trẻ em để chung tay bảo trợ và giúp đỡ các em ở những vùng khó khăn không có điều kiện đi học, hoặc bố mẹ ốm đau để các em không bị lỡ dở ước mơ đến trường. Tất thảy những hành động đó đều là những hành động đẹp của dân tộc VN, con người VN tương thân tương ái, tất cả đoàn kết vì một thế hệ trẻ trong tương lai củ, vì thế hệ mầm măng của nước nhà. Đối với những hành động xâm hại đến quyền lợi của trẻ em như: xâm hại trẻ em, bạo hành trẻ em, bóc lột sức lao động ở trẻ em,… đều bị nghiêm cấm và trừng phạt thích đáng bởi pháp luật của nhà nước. Với những biện pháp bảo vệ quyền lợi của trẻ em đến từ nhà nước cùng sự yêu thương trẻ em đến từ gia đình, xã hội, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp của trẻ em VN.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới