viết một bài văn kể về một câu chuyện tình người trong bão lũ mà em biết ( * lưu ý đây là bài văn tự sự , mình sẽ cho thêm 5

viết một bài văn kể về một câu chuyện tình người trong bão lũ mà em biết ( * lưu ý đây là bài văn tự sự , mình sẽ cho thêm 5 sao và cảm ơn nếu có yếu tô miêu tả nội tâm hoạc xây dựng tình huống ạ )Viết một bình luận

Câu hỏi mới