viết một đoạn văn quy nạp làm rõ bác hồ là người có nhân cách vĩ dại

viết một đoạn văn quy nạp làm rõ bác hồ là người có nhân cách vĩ dại

1 bình luận về “viết một đoạn văn quy nạp làm rõ bác hồ là người có nhân cách vĩ dại”

  1. Nhân cach Hồ Chí Minh là nhân cách của 1 người anh hùng giải phóng dân tộc. Nhân cách danh nhân văn hóa kiệt xuất , có tầm óc vĩ đại nhưng rất bình dị. Trong đó được thể hiện qua tâm sáng, năng lực dồi dào,trí tuệ , ý chí,nghị lực phi thường. Bác nỗ lực không ngừng đẻ hoàn thiện bản thân, suốt dời đấu trang giải phóng dân tộc. Nhân cách Hồ Chí Minh là giá trị Hồ Chí Minh được kết tinh từ nhiều yếu tố: truyền thống văn hóa nước nhà, truyền thống gia đình, đoàn kết nhân dân, lối sống bình dị,…. Hồ Chí Minh nhận ra rất rõ lo cho  dân,cho nước,từ việc lớn đến những việc nhỏ cũng là trách nhiệm,bổn phận của một người lãnh tụ vĩ đại của đất nước. Người đau khổ vì sự chia cắt của đất nước,vui buồn cùng với nhân dân , sẵn sàng hi sinh cuộc đời của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Như vậy có thể hiểu được tình thương yêu bao la bác hồ dành cho đất nước, nhân cách vĩ đại của bác sẽ mãi đi vào lòng người dân Việt Nam.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới