32 câu ca dao tục ngữ về đoàn kết tạo nên sức mạnh cộng đồng

Đoàn kết tạo nên sức mạnh dân tộc bản địa, nhờ có ý thức có đoàn kết, tương hỗ trợ giúp lẫn nhau mà dân tộc bản địa ta đã làm nên bao nhiêu chiến công hiển hách và viết nên những trang sử hào hùng vẻ vang. Cũng từ đó mà ý thức đoàn kết, tương hỗ giúp sức lẫn nhau vẫn luôn được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác .
Ngày nay, tất cả chúng ta vẫn hoàn toàn có thể chiêm nghiệm và ứng dụng ý thức đoàn kết, tương hỗ trải qua những câu ca dao, tục ngữ dưới đây :

Những câu ca dao về đoàn kết

Từ bao đời nay, tình đoàn kết là một trong những truyền thống lịch sử vô cùng tốt đẹp của dân cư Nước Ta. Trong đời sống hàng ngày, ông cha cũng đã răn dạy cho con cháu rất nhiều về việc nâng cao niềm tin đoàn kết, tương hỗ giúp sức lẫn nhau trải qua những câu ca dao về sự đoàn kết .

 1. Bắc Nam là con một nhà
  Là gà một mẹ, là hoa một cành
  Nguyện cùng biển thẳm non xanh
  Thương nhau nuôi chí đấu tranh cho bền.

Ý nghĩa: Thể hiện tình đoàn kết, sức mạnh toàn dân tộc để cùng nhau bảo vệ Tổ quốc.

 1. Nhiễu điều phủ lấy giá gương
  Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Ý nghĩa : Người cùng chung sống trong một vương quốc phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau trong đời sống. Thế nên ông bà ta muốn dạy bảo con cháu phải biết yêu nước, yêu thương đồng bào để tạo nên một vương quốc đoàn kết, hùng mạnh, vững vàng .

 1.  Anh em cốt nhục đồng bào,
  Kẻ sau người trước phải hào cho vui.
  Lọ là ăn thịt ăn xôi
  Quý hồ ở nết tới lui bằng lòng.

Ý nghĩa : Câu ca dao không nói về tình bạn bè ruột thịt, mà ý muốn nói đến tình bạn bè cùng một màu da, cùng sống chung một quốc gia phải luôn đoàn kết và yêu dấu nhau như đồng đội ruột .
tuc-ngu-ve-doan-ket-voh-0

 1. Dân ta nhớ một chữ đồng
  Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh.

Ý nghĩa : Hai câu trong bài “ Nên học ” của Bác Hồ. 4 chữ đồng bộc lộ tư tưởng của Bác Hồ về kiến thiết xây dựng và tăng trưởng lực lượng cách mạng, tập hợp và lan rộng ra khối đại đoàn kết dân tộc bản địa .

 1. Một hòn chẳng đắp nên non
  Ba hòn đắp lại nên cồn Thái Sơn.

Ý nghĩa : Nêu cao ý thức đoàn kết giữa người với người. Một mình sẽ chẳng thể tạo ra sự điều to lớn, nhưng một nhóm thì hoàn toàn có thể làm được tổng thể. Sống phải biết đoàn kết, một cá thể dù có tài năng nhưng một mình sẽ khó làm được thành công xuất sắc .

 1. Bầu ơi thương lấy bí cùng
  Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Ý nghĩa : Đề cao tình thương, sự giúp sức, tương hỗ nhau trong đời sống. Đó cũng là ý thức đoàn kết, khi thấy người gặp khó khăn vất vả cùng chung tay giúp sức nhau vượt qua .

 1. Tuy rằng xứ bắc, xứ đông
  Khắp trong bờ cõi cũng dòng anh em.

Ý nghĩa : Sức mạnh đoàn kết trong hội đồng mang ý nghĩa rất lớn, hoàn toàn có thể giúp tất cả chúng ta đi đến thành công xuất sắc, thắng lợi .

 1. Một cây làm chẳng nên non
  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Ý nghĩa : Câu ca dao nói lên niềm tin đoàn kết can đảm và mạnh mẽ. Muốn thao tác lớn không hề làm một mình, phải có đồng đội cùng chung tay góp sức mọi sự sẽ thành công xuất sắc .
tuc-ngu-ve-doan-ket-voh-1

 1. Dây bầu bám chặt lấy giàn
  Dân làng giữ chặt lấy làng mới hay
  Đồng tâm ai sợ chi ai
  Mình đông, Tây ít sức tài ai hơn.

Ý nghĩa : Đoàn kết là thứ sức mạnh lớn nhất của con người, bởi không ai hoàn toàn có thể một mình mà tạo ra cả quốc tế .

 1. Thiếu cơm thiếu áo chẳng màng
  Thiếu tình đoàn kết, xóm làng không vui.

Ý nghĩa : Tính đoàn kết của con người sẽ tạo nên sức mạnh ý thức và sức khỏe thể chất, đem lại chất lượng và hiệu suất cao cao trong việc làm và đời sống .

Những câu thành ngữ, tục ngữ về đoàn kết

Không chỉ mang đến những câu ca dao “ đắt giá ” và vô cùng ý nghĩa về tình đoàn kết giữa bạn bè, bạn hữu, dân tộc bản địa mà người xưa còn để lại cho đời rất nhiều những câu thành ngữ, tục ngữ về tình đoàn kết, qua đó giúp tất cả chúng ta hoàn toàn có thể rất nhiều bài học kinh nghiệm trong đời sống .

 1. Dựng nhà cần nhiều người, đánh giặc cần nhiều sức.

Ý nghĩa : Đoàn kết tạo ra sự sức mạnh, một điều tiên quyết mang ý chí của sự sống còn .

 1. Bẻ đũa không bẻ được cả nắm.

Ý nghĩa : Thể hiện tính tuyệt đối sức mạnh của chúng khi đặt trong một khối thống nhất, một sức mạnh tổng hợp, vững chãi .

 1. Buôn có bạn, bán có phường.

Ý nghĩa : Trong làm ăn, kinh doanh thì phải biết hợp tác với nhau trong mọi thực trạng ”. Đừng vì cái lợi nhỏ trước mắt mà “ bỏ đàn, ăn mảnh ” sẽ rất chuốc lấy những hậu quả về sau .

 1. Góp gió thành bão.

Ý nghĩa: Gom góp những điều nhỏ nhặt để tạo thành thứ lớn hơn. Rộng hơn, sự đoàn kết của một tập thể có thể mang lại những thành quả lớn lao.

 1. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.

Ý nghĩa : Trong đời sống dù con gì ( ngựa hay chim ) đều có bầy, có đàn, có bạn, chúng sẽ bảo vệ nhau khi bị quân địch tiến công .
tuc-ngu-ve-doan-ket-voh-2

 1. Lá lành đùm lá rách.

Lý nghĩa : Câu tục ngữ muốn khuyên ta nên yêu thương con người, đùm bọc, đoàn kết và tương hỗ họ khi họ khó khăn vất vả, khó khăn .

 1. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

Ý nghĩa : Câu tục ngữ biểu lộ ý thức đoàn kết, ý thức tập thể gắn bó vô cùng quan trọng. Trong đó, mỗi cá thể là một móc xích không hề thiếu để tạo thành một tập thể vững mạnh .

 1. Con chim khôn cả đàn cùng khôn, con chim dại cả đàn cùng dại.

Ý nghĩa : Trong một tập thể, một người hoàn toàn có thể làm tác động ảnh hưởng đến nhiều người khác .

 1.  Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.

Ý nghĩa : Là bài học kinh nghiệm về mối quan hệ giữa cá thể và tập thể. Mà ở đó, một tập thể chia rẽ thì không hề tăng trưởng, sau đó sẽ dẫn đến cái chết và ngược lại .

 1. Hợp quần gây sức mạnh.

Ý nghĩa : Là lời chứng minh và khẳng định can đảm và mạnh mẽ, chắc như đinh của nhân dân Nước Ta về công dụng về ý thức đoàn kết .
tuc-ngu-ve-doan-ket-voh-3

 1. Cả bè hơn cây nứa.

Ý nghĩa : Một tập thể vẫn hơn một cá thể .

 1. Chết cả đống còn hơn sống một người.

Ý nghĩa : Ám chỉ đến niềm tin đoàn kết của 1 dân tộc bản địa, 1 nhóm bạn bè cùng chung chí hướng. Thà quyết tử hết chứ không hề sống một mình mà bị người đời khinh rẻ .

 1. Chung lưng đấu cật.

Ý nghĩa : Cùng góp phần và dựa vào nhau trước những khó khăn vất vả chung .

 1. Tướng chuộng nhiều quân, dân chuộng nhiều người.

Ý nghĩa : Cần có sự hợp sức của nhiều người mới hoàn toàn có thể làm ra thắng lợi .

 1. Môi hở răng lạnh.

Ý nghĩa : Những người thân thuộc phải nhờ cậy và giúp sức lẫn nhau, nếu không sẽ tổn hại cho nhau .

 1. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.

Ý nghĩa : Câu tục ngữ trên nói về niềm tin đoàn kết của con người, khi đoàn kế thì con người sẽ có những thuận tiện để vượt qua khi có gian truân khó khăn vất vả .
tuc-ngu-ve-doan-ket-voh-4

 1. Giỏi một người không được, chăm một người không xong.
 2. Một mình nghĩ không tròn, một thân lo không xong.

Ý nghĩa : Trong bất kể việc gì, nhiều người tâm lý có sẽ cho ra được nhiều quan điểm hơn là 1 người nghĩ .

 1. Khi đói cùng chung một dạ, khi chết cùng chung một lòng.

Ý nghĩa : Tinh thần đoàn kết hoàn toàn có thể được biểu lộ ở trong bất kể thực trạng nào .

 1. Đồng cam cộng khổ.

Ý nghĩa : Trong niềm hạnh phúc hay xấu số con người cần san sẻ cho nhau, cùng hòa vào đời sống chung, coi niềm niềm hạnh phúc hay nỗi xấu số của mọi người như của mỗi người và như của riêng mình vậy .

 1. Mũi tên đầy túi, voi giẫm không gãy.

Ý nghĩa: Sức mạnh của sự đoàn kết là vô cùng to lớn.

 1. Đất giúp đất thành tường, người giúp người thành thành.

Có thể nói, nếu biết đoàn kết tương hỗ tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tạo thành một nguồn sức mạnh rất lớn để dẫn đến thành công xuất sắc. Từ xưa đến nay, dân tộc bản địa Nước Ta vẫn luôn tôn vinh ý thức này, kỳ vọng với những câu ca dao tục ngữ về đoàn kết vừa được san sẻ sẽ giúp truyền cảm hứng để mọi người cùng nhau đoàn kết, tương hỗ vượt qua khó khăn vất vả, đạt được những thành công xuất sắc .
Sưu tầm
Nguồn ảnh : Internet

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Văn học

Viết một bình luận