Ông già Noel trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Photo of author

Đây có thể được quảng cáo là “tất cả mọi thứ ông già Noel quên.”

These may be advertised as “everything Santa Claus forgot.”

WikiMatrix

ông già Noel thật sự nói đấy.

It’s the real Santa.

OpenSubtitles2018. v3

Lúc đó, Laura nói một cách quả quyết: – Ông già Noel có thể đến bất kì nơi nào.

Then Laura said stoutly, “Santa Claus can come anywhere.”

Literature

Chắc chắn con ma này không giống ông già Noel chút nào hết.

It was certainly nothing like Father Christmas.

Literature

Ông thủ vai ông già Noel chẳng được ích lợi gì.

You’re no good at playing Santa Claus.

OpenSubtitles2018. v3

Ông Edwards bảo ông già Noel biết hết mọi người.

Edwards said that Santa Claus knew everybody.

Literature

Các cô quên ngay cả ông già Noel.

They had even forgotten Santa Claus.

Literature

Dĩ nhiên như thế cũng có nghĩa là ông già Noel không thể tới được.

Of course that meant that Santa Claus could not come, either.

Literature

Tại đó, khi đang dạo phố ở Independence, ông đã gặp ông già Noel.

And there, coming down the street in Independence, he had met Santa Claus.

Literature

Bố đã nói dối con 3 năm rồi, còn bảo có ông già Noel

You bluff me for 3 years saying there’s Santa Claus.

OpenSubtitles2018. v3

Sao trông như ông già Noel ném đồ vào đây vậy?

Why does it look like Santa Claus threw up in here?

OpenSubtitles2018. v3

Ông nghĩ là mẹ con phải ngồi với ông già Noel mới ngửi thấy được.

You think Mommy wants to sit on Santa’s other knee?

OpenSubtitles2018. v3

Ay, lều của ông đâu rồi, ông già Noel?

Ay, where’s your sack, Santa?

OpenSubtitles2018. v3

Ông già Noel không cho người lớn một thứ gì, nhưng không phải do người lớn không tốt.

Santa Claus did not give grown people presents, but that was not because they had not been good.

Literature

Bố nói: – Sao, bộ ông già Noel không tới đây vào buổi tối trước Giáng Sinh hả?

“Why, didn’t Santa Claus get here on Christmas Eve?

Literature

Anh cũng dùng dịch vụ đó để gọi ông già Noel cho giáng sinh mà.

I used the same agency to book a Santa for Christmas.

OpenSubtitles2018. v3

” Tên con tuần lộc của ông già Noel là gì? ”

” What are the names of Santa’s reindeer? “

QED

Nếu con không ngoan thì ông già Noel sẽ không đến đâu.

If you don’t behave, Santa won’t come.

Tatoeba-2020. 08

Anh là ông già noel hay gì đó à?

You Santa Claus or something?

OpenSubtitles2018. v3

Lẽ ra hôm nay sẽ thấy ông già Noel

I was hoping I could meet Santa Claus today.

OpenSubtitles2018. v3

Ngày nay, có rất nhiều người không tin vào Ông già Noel.

Now, there’s a lot of folks around that don’t believe in Santa Claus.

OpenSubtitles2018. v3

Cậu sẽ quay lại vùng đất của ông già Noel nhé.

You’re gonna go back to Santa land.

OpenSubtitles2018. v3

Mày trốn tù chỉ để cướp 14 xu của ông già Noel sao?

You bust out of jail to rob 14 cents from a Santa Claus?

OpenSubtitles2018. v3

Tớ không nghĩ là ông già Noel đến thăm khách sạn.

I don’t think Santa Claus visits hotels.

OpenSubtitles2018. v3

Mary và Carrie đã kể tất cả về ông già Noel cho bé.

Mary and Carrie had told her all about Santa Claus.

Literature

Viết một bình luận