PC03 là phòng gì?

Photo of author

STT

Tên viết tắt

Tên cơ quan, tổ chức

STT

Bạn đang đọc: PC03 là phòng gì?

Tên viết tắt

Tên cơ quan, tổ chức

KHỐI CƠ QUAN TRỰC THUỘC

KHỐI CÁC TỔNG CỤC

1 V11 Văn phòng Bộ 1 Tổng cục I Tổng cục An ninh 2 V24 Thanh tra Bộ Công an 2 Tổng cục II Tổng cục Cảnh sát 3 V22 Cục Tài chính 3 Tổng cục III Tổng cục Chính trị 4 V12 Cục Đối ngoại 4 Tổng cục IV Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật 5 V19 Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục Hành chính, Tư pháp 5 Tổng cục V Tổng cục Tình báo 6 V28 Cục Xây dựng trào lưu toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 6 Tổng cục VI Tổng Cục Cảnh sát Phòng, chống Tội phạm 7 C66 Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cứu nạn 7 Tổng cục VII Tổng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự bảo đảm an toàn xã hội 8 A68 Cục An toàn mạng 8 Tổng cục VIII Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp 9 H43 Cục Kế hoạch và Đầu tư

BỘ TƯ LỆNH TRỰC THUỘC

10 H48 Cục Cơ yếu 1 K10 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ 11 C67 Cục Cảnh sát giao thông vận tải 2 K20 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động 12 V21 Viện Chiến lược và Khoa học Công an

TỔNG CỤC CẢNH SÁT

( Tổng cục II )

TỔNG CỤC AN NINH (Tổng cục I)

1 C42 Cục Tham mưu công an 1 A63 Cục Bảo vệ chính trị I 2 C43 Cục Chính trị – Hậu cần công an 2 A64 Cục Bảo vệ chính trị III 3 C44 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát tìm hiểu 3 A65 Cục Bảo vệ chính trị II 4 C45 Cục Cảnh sát hình sự 4 A65 Cục Bảo vệ chính trị IV 5 C46 Cục Cảnh sát tìm hiểu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tài chính và chức vụ 5 A66 Cục Bảo vệ chính trị V 6 C47 Cục Cảnh sát tìm hiểu tội phạm về ma túy 6 A67 Cục Bảo vệ chính trị VI 7 C49 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường tự nhiên 7 A68 Cục An ninh mạng 8 C53 Cục Hồ sơ nhiệm vụ công an 8 A69 Cục Ngoại Tuyến 9 C54 Viện Khoa học Hình sự 9 A70 Cục Kỹ thuật nhiệm vụ I 10 C64 Cục Cảnh sát quản trị hành chính trật tự xã hội 10 A71 Cục Kỹ thuật nhiệm vụ II 11 C72 Cục Cảnh sát ĐK, quản trị cư trú và tài liệu vương quốc về dân cư 11 A72 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

TỔNG CỤC HẬU CẦN – KỸ THUẬT

( Tổng cục IV ) 12 A98 Cục An ninh Cửa khẩu 1 H42 Cục Tham mưu Hậu cần – Kỹ thuật 13 A74 Văn phòng thường trực Ban chỉ huy về nhân quyền 2 H44 Cục Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp 14 A03 Cục An ninh Chính trị nội bộ 3 H45 Cục Quản lý thiết kế xây dựng cơ bản và doanh trại 15 A84 Cục An ninh Tài chính tiền tệ và góp vốn đầu tư 4 H46 Cục Quản lý khoa học công nghệ tiên tiến và thiên nhiên và môi trường 16 A04 Cục An ninh Kinh tế 5 H47 Cục tin tức liên lạc 17 A86 Cục An ninh Nông nghiệp nông thôn 6 H50 Cục Y tế 18 A87 Cục An ninh tin tức tiếp thị quảng cáo 7 H51 Cục Quản trị 19 A88 Cục An ninh Xã hội 8 H52 Cục Kho vận 20 A89 Cục An ninh Tây Bắc 9 H56 Viện Kỹ thuật Điện tử và Cơ khí nhiệm vụ 21 A90 Cục An ninh Tây Nguyên 10 H57 Viện Kỹ thuật Hóa học, Sinh học và Tài liệu nhiệm vụ 22 A91 Cục An ninh Tây Nam Bộ 11 H59 Cục Quản lý công nghiệp bảo mật an ninh và doanh nghiệp 23 A92 Cục An ninh tìm hiểu

TỔNG CỤC CẢNH SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ HỖ TRỢ TƯ PHÁP

( Tổng cục VIII ) 24 A93 Cục Hồ sơ nhiệm vụ An ninh 1 C82 Cục Tham mưu – Chính trị

TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ

( Tổng cục III ) 2 C83 Cục Theo dõi thi hành án hình sự và tương hỗ tư pháp 1 X11 Văn phòng 3 C85 Cục Quản lý phạm nhân trại viên 2 X12 Cục Tham mưu 4 C86 Cục Giáo dục đào tạo tái tạo và hòa nhập hội đồng 3 X13 Cục Tổ chức Cán bộ 5 C87 Cục Hậu cần, Kỹ thuật 4 X14 Cục Đào tạo 6 C88 Thanh tra Tổng cục 5 X33 Cục Chính sách 7 C91 Trung tâm đào tạo và giảng dạy và tu dưỡng nhiệm vụ 6 X15 Cục Công tác chính trị

CÔNG AN TP.HCM

7 X16 Cục Công tác Đảng và Công tác quần chúng

KHỐI AN NINH

8 X19 Nhà xuất bản Công an nhân dân 1 PA63 Phòng Bảo vệ chính trị 1 9 X21 Báo Công an nhân dân 2 PA65 Phòng Bảo vệ chính trị 2 10 X24 Tạp chí Công an Nhân dân 3 PA67 Phòng Bảo vệ chính trị 6 11 X25 Viện Lịch sử Công an Nhân dân 4 PA69 Phòng ngoại tuyến 12 X34 Trung tâm Phát thanh Truyền hình Điện ảnh Công an nhân dân 5 PA71 Phòng Kỹ thuật nhiệm vụ II 13 T29 Học viện Chính trị Công an Nhân dân 6 PA72 Phòng Quản lý xuất nhập cảnh 14 T31 Học viện An ninh Nhân dân 7 PA81 Phòng An ninh kinh tế tài chính 15 T32 Học viện Cảnh sát Nhân dân 8 PA83 Phòng An ninh Chính trị nội bộ 16 T34 Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy 9 PA84 Phòng An ninh Tài chính – Tiền tệ – Đầu tư 17 T36

Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần

10 PA88 Phòng An ninh xã hội 18 T47 Trường Đại học An ninh nhân dân 11 PA92 Cơ quan bảo mật an ninh tìm hiểu 19 T48 Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân 12 PA93 Phòng hồ sơ nhiệm vụ bảo mật an ninh 20 T33 Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I 13 PB11 Phòng tình báo 21 T37 Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II

KHỐI CẢNH SÁT

22 T38 Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I 1 PC44 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát tìm hiểu 23 T39 Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II 2 PC45 Phòng Cảnh sát tìm hiểu tội phạm về trật tự xã hội 24 T49 Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân III 3 PC46 Phòng Cảnh sát tìm hiểu tội phạm về quản trị kinh tế tài chính và chức vụ 25 T45 Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang 4 PC47 Phòng Cảnh sát tìm hiểu tội phạm về ma túy 26 T52 Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V 5 PC49 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tự nhiên 27 T51 Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI 6 PC50 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

CÔNG AN TỈNH

7 PC52 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm

KHỐI CƠ QUAN

8 PC53 Phòng Hồ sơ nhiệm vụ 1 PV11 Phòng Tham mưu 9 PC54 Phòng Kỹ thuật hình sự 2 PV24 Thanh tra Công an Tỉnh 10 PC64 Phòng Cảnh sát Quản lý hành chánh về trật tự xã hội 3 PC44 Văn phòng Cơ quan CSĐT 11 PC64B Phòng Cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh 4 PC45 Phòng Cảnh sát hình sự 12 PK20 Phòng Cảnh sát bảo vệ 5 PC46 Phòng Cảnh sát kinh tế tài chính 13 PC67 Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ – đường tàu 6 PC47 Phòng Cảnh sát tìm hiểu tội phạm về ma túy 14 PC68 Phòng Cảnh sát đường thủy 7 PC49 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tự nhiên 15 PC81 Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và tương hỗ tư pháp 8 PC50 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 16 PC81B Trại tạm giam Chí Hoà 9 PC52 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm 17 PC81C Trại tạm giam Bố Lá 10 PV27 Phòng Hồ sơ nhiệm vụ 18 PK20E Trung đoàn Cảnh sát cơ động 11 PC54 Phòng Kỹ thuật hình sự

KHỐI HẬU CẦN

12 PC64 Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 1 PH41 Phòng Hậu cần 13 PK20 Phòng Cảnh sát cơ động 2 PH41B Phòng viễn thông – tin học 14 PC67 Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ – đường tàu 3 PV22 Phòng Tài chính 15 PC68 Phòng Cảnh sát giao thông vận tải đường thủy 4 PH50 Bệnh viện Công an Thành phố Hồ Chí Minh 16 PC81 Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và tương hỗ tư pháp

KHỐI XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG

17 PX14 Trung tâm giảng dạy và tu dưỡng nhiệm vụ 1 PX13 Phòng Tổ chức cán bộ 18 PX15 Phòng Công tác Chính trị 2 PX14 Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh 19 PX16 Phòng Công tác Đảng và Công tác Quần chúng 3 PX15 Phòng Công tác Chính trị – Công tác quần chúng 20 PX13 Phòng tổ chức triển khai cán bộ 4 PX15B Trung tâm thể thao Công an Thành phố Hồ Chí Minh 21 PA72 Phòng Quản lý xuất nhập cảnh 5 PX16 Phòng Công tác Đảng 22 PA62 Phòng Bảo vệ chính trị 1 6 PX21 Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh 23 PA65 Phòng Bảo vệ chính trị 2 7 PV11 Phòng Tham mưu 24 PA81 Phòng An ninh kinh tế tài chính 8 PV19 Phòng Pháp chế 25 PA84 Phòng An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư 9 PV24 Phòng Thanh tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh 26 PA88 Phòng Chống phản động và Chống khủng bố 10 PV28 Phòng kiến thiết xây dựng trào lưu toàn dân bảo vệ bảo mật an ninh Tổ quốc 27 PA71 Phòng Kỹ thuật nhiệm vụ 2

TỔNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

( Tổng cục VII ) 28 PA83 Phòng An ninh chính trị nội bộ 1 C62 Cục Tham mưu Cảnh sát quản trị hành chính 29 PA92 Phòng An ninh tìm hiểu 2 C63 Cục Chính trị – Hậu cần 30 PA93 Phòng Hồ sơ nhiệm vụ An ninh 3 C64 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 31 PV19 Phòng Pháp chế 4 C65 Cục Cảnh sát bảo vệ 32 PH41 Phòng Hậu cần – Kỹ thuật 5 C66 Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cứu nạn 33 PV22 Phòng Tài chính 6 C67 Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ – đường tàu 34 PV28 Phòng Xây dựng trào lưu toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 7 C68 Cục Cảnh sát đường thủy

TỔNG CỤC CẢNH SÁT PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

( Tổng cục VI ) 8 C69 Trung tâm Huấn luyện, sử dụng chó nhiệm vụ 1 C42 Cục Tham mưu công an 9 C72 Cục Cảnh sát ĐK, quản trị cư trú và tài liệu vương quốc về dân cư 2 C43 Cục Chính trị – Hậu cần 3 C44 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát tìm hiểu 4 C45 Cục Cảnh sát tìm hiểu tội phạm về trật tự xã hội 5 C46 Cục Cảnh sát tìm hiểu tội phạm về trật tự quản trị kinh tế tài chính và chức vụ 6 C47 Cục Cảnh sát tìm hiểu tội phạm về ma túy 7 C48 Cục Cảnh sát tìm hiểu tội phạm về tham nhũng 8 C49 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về thiên nhiên và môi trường 9 C50 Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 10 C51 Cục Cảnh sát Kỹ thuật nhiệm vụ ngoại tuyến 11 C52 Cục Cảnh sát Truy nã Tội phạm 12 C53 Cục Hồ sơ nhiệm vụ công an 13 C54 Viện Khoa học Hình sự 14 C55

Văn phòng Interpol Việt Nam

15 C56 Văn phòng Thường trực phòng chống tội phạm và ma túy

Viết một bình luận