Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Triết học Mác – Lênin là nền tảng và là mục tiêu của cách mạng Nước Ta, việc chớp lấy và hiểu những quy luật này sẽ giúp cá cá thể góp thêm phần vào công cuộc kiến thiết xây dựng và tăng trưởng quốc gia .

 Triết học Mác – Lênin có rất nhiều vấn đề được nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đời sống con người, đến tự nhiên, xã hội như vật chất, ý thức, mối quan hệ biện chứng, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm… Và một trong số những nội dung phổ biến nhất trong môn học này là Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là gì?

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là mối quan hệ biện chứng mà trong đó vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức và quyết định hành động ý thức nhưng không thụ động mà hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng trở lại vật chất qua hoạt động giải trí của con người .

Theo Lê-nin thì vật chất là một phạm trù triết học để chỉ thực tại khách quan, đem đến cho con người trong cảm giác, được cảm giác của con người chép lại, chụp lại, phản ánh lại và không tồn tại lệ thuộc vào cảm giác.

Đặc điểm của vật chất :
– Vật chất sống sót bằng hoạt động và bộc lộ sự sống sót trải qua hoạt động .
– Không có hoạt động ngoài vật chất và không có vật chất không có hoạt động ;
– Vật chất hoạt động trong khoảng trống và thời hạn ;
– Không gian và thời hạn là thuộc tính chung vốn có của những dạng vật chất đơn cử và là hình thức sống sót của vật chất .
Bên cạnh vật chất, ý thức là tác dụng của quy trình tăng trưởng tự nhiên và lịch sử vẻ vang xã hội. Ý thức mang thực chất là hình ảnh chủ quan của quốc tế khách quan, chính là sự phản ánh tích cực, tự giác, dữ thế chủ động quốc tế khách quan và bộ não con người trải qua hoạt động giải trí thực tiễn .

moi quan he giua vat chat va y thuc

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Vật chất và ý thức có quan hệ 2 chiều và tác động qua lại lẫn nhau. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức được thể hiện qua nhận thức và thực tiễn như sau:

Thứ nhất: Vật chất có vai trò quyết định ý thức

Do sống sót khách quan nên vật chất là cái có trước và mang tính thứ nhất. Ý thức là sự phản ánh lại của vật chất nên là cái có sau và mang tính thứ hai. Nếu không có vật chất trong tự nhiên và vật chất trong xã hội thì sẽ không có ý thức nên ý thức là thuộc tính, là mẫu sản phẩm cuẩ vật chất, chịu sự chi phối, quyết định hành động của vật chất. Bên cạnh đó, ý thức có tính phát minh sáng tạo, năng động nhưng những điều này có cơ sở từ vật chất và tuân theo những quy luật của vật chất .
Vật chất lao lý nội dung và hình thức biểu hiệu của ý thức. Điều này có ý nghĩa là ý thức mang những thông tin về đối tượng người dùng vật chất đơn cử. Những thông tin này hoàn toàn có thể đúng hoặc sai, đủ hoặc thiếu, sự bộc lộ khác nhau đều do mức độ ảnh hưởng tác động của vật chất lên bộ óc con người .

Thứ hai: Ý thức tác động trở lại vật chất

Mặc dù vật chất sinh ra ý thức nhưng ý thức không thụ động mà sẽ tác động ảnh hưởng trở lại cật chất trải qua những hoạt động giải trí thực tiễn của con người. Ý thức sau khi sinh ra sẽ không bị vật chất gò bó mà hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng làm đổi khác vật chất .

Vai trò của ý thức đối với vật chất thể hiện ở vai trò của con người đối với khách quan. Qua hoạt động của con người, ý thức có thể thay đổi, cải tạo hiện thực khách quan theo nhu cầu phát triển của con người. Và mức độ tác động phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhu cầu, ý chí, điều kiện, môi trường… và nếu được tổ chức tốt thì ý thức có khả năng tác động lớn đến vật chất.

Ý thức không hề thoát ly hiện thực khách quan, sức mạnh của ý thức được chứng tỏ qua việc nhận thức hiện thực khách quan và từ đó thiết kế xây dựng kế hoạch, xác lập tiềm năng ý chí để hoạt động giải trí của con người hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng trở lại vật chất. Việc ảnh hưởng tác động tích cực lên vật chất thì xã hội sẽ ngày càng tăng trưởng và ngược lại, nếu nhận tức không dùng, ý thức sẽ ngưng trệ lịch sử vẻ vang .

Ý nghĩa phương pháp luận

– Phải luôn xuất phát từ hiện thực khách quan trong mọi hoạt động giải trí
Tri thức mà con người thu nhận được sẽ trải qua quy trình học tập, nghiên cứu và điều tra từ những hoạt động giải trí quan sát, phân tích để tác động ảnh hưởng vào đối tượng người tiêu dùng vật chất và buộc những đối tượng người dùng đó phải biểu lộ những thuộc tính, quy luật .
Để tái tạo quốc tế khách quan cung ứng nhu yếu của mình, con người phải địa thế căn cứ vào hiện thực khách quan để hoàn toàn có thể nhìn nhận, xác lập phương hướng giải pháp, kế hoạch mới hoàn toàn có thể thành công xuất sắc .
Bên cạnh đó cần phải tránh xa những thói quen chỉ địa thế căn cứ vào nhu yếu, niềm tin mà không điều tra và nghiên cứu nhìn nhận tình hình đối tượng người tiêu dùng vất chất .
– Phát huy tính năng động, phát minh sáng tạo, sức mạnh to lớn của yếu tố con người .
Con người muốn ngày càng năng lực, xã hội ngày càng tăng trưởng thì phải luôn dữ thế chủ động, phát huy năng lực của mình và luôn tìm tòi, phát minh sáng tạo cái mới. Bên cạnh đó, con người phải tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao năng lượng và không bỏ cuộc giữa chừng .
Con người tuyệt đối không được thụ động, ỷ lại trong mọi trường hợp để tránh việc sa vào lười tâm lý, lười lao động .

Ví dụ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Ý thức có tính độc lập tương đối, tính năng động phát minh sáng tạo hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động trở lại vật chất trải qua hoạt động giải trí của con người, thế cho nên cùng với việc xuất phát từ hiện thực khách quan, cần phát huy tính năng động chủ quan, tức là phát huy mặt tích cực của ý thức, hạn chế mặt xấu đi của ý thức .
Ví dụ : Trước khi triển khai một trận đánh chung ta làm quyết tâm thư ; triển khai tự phê bình và phê bình ; rút ra những điểm yếu kém để tân tiến, khắc phục những mặt xấu đi. Thực hiện giáo dục nhận thức trải qua những trào lưu, thực tiễn tư tưởng cục bộ địa phương và đạo đức giả .

Hay, giữa vật chất và ý thức chỉ có những mặt đối lập tuyệt đối trong phạm vi nhận thức luận. Bên ngoài lĩnh vực đó, sự phân biệt là tương đối. Vì vậy một chính sách đúng đắn là cơ sở để kết hợp hai điều này.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Cảm ơn Quý khách hàng đã theo dõi bài viết.

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Văn học

Viết một bình luận