Tính từ là gì? Cách dùng và vị trí của các tính từ trong tiếng anh

Adjectives (Tính Từ)

1. Định nghĩa tính từ

Tính từ là từ dùng để chỉ đặc thù, tính cách, sắc tố, trạng thái, mức độ, khoanh vùng phạm vi … của người hoặc vật. Tính từ bổ nghĩa cho danh từ, đại từ và liên động từ .

2. Phân loại tính từ

Tính từ được chia làm 2 loại: tính từ mô tả và tính từ giới hạn.

2.1.Tính từ mô tả

Là những tính từ được dùng để diễn đạt sắc tố, kích cỡ, chất lượng, đặc thù, tính cách, vật liệu, mục tiêu, nguồn gốc … của người hoặc vật .

Ví dụ:

– Colors ( sắc tố ) : blue, green, red, pink, white, black …
– Size ( kích cỡ ) : big, small, huge, tiny, large …
– Shape ( hình dạng ) : round, square, triangle, rectangle …
– Age ( tuổi tác ) : new, old, ancient, …
– Quality ( opinion ) ( chất lượng ) : nice, good, bad, …
– Characteristic ( opinion ) ( đặc thù ) : interesting, boring, humorous, funny, important, …
– Material ( vật liệu ) : wooden, woolen, steel, iron, …
– Purpose ( mục tiêu ) : dinning, cutting, …
– Origin ( nguồn gốc ) : Vietnamese, British, Japanese, …

2.2. Tính từ giới hạn

Là tính từ được dùng để đặt số lượng giới hạn cho danh từ mà nó bổ nghĩa, gồm có : tính từ chỉ số lượng, số đếm, số thứ tự, khoảng cách, chiếm hữu, chỉ định …

Ví dụ:

– Quantitative ( số lượng ) : a few, few, a little, little, much, many, some, several, all …
– Cardinal ( số đếm ) : one, two, three, …
– Ordinal ( số thứ tự ) : first, second, third, …
– Distance ( khoảng cách ) : near, far
– Possessive ( chiếm hữu ) : my, our, your, their, his, her, its
– Demonstrative ( chỉ định ) : this, that, these, those, other, another, the other
– Distributive ( phân chia ) : each, every, both, either, neither

3. Hình thức ( Dấu hiệu nhận ra của tính từ )

Tính từ có thể nhận biết qua các hậu tố sau:

– ant : important, elegant, fragrant …
– al : economical, physical, ideal, …
– able : valuable, comparable, considerable, …
– ible : responsible, possible, flexible, …
– ive : protective, constructive, productive, …
– ous : mountainous, poisonous, humorous, …
– ic : athletic, economic, specific, …
– y : happy, wealthy, heavy, …
– ly : friendly, lovely, early …
– ful : useful, careful, harmful, …
– less : useless, careless, harmless, …
– ing : interesting, boring, exciting, …
– ed : interested, bored, excited, …

Lưu ý: Sự khác biệt giữa tính từ đuôi ‘ing’ và ‘ed’

– ‘ ing ’ : dùng để diễn đạt người, vật hoặc vấn đề tạo ra cảm hứng ( mang nghĩa dữ thế chủ động ) .
– ‘ ed ’ : dùng để diễn đạt trạng thái hoặc xúc cảm của một người so với người, sự vật, vấn đề nào đó ( mang nghĩa bị động )

Ví dụ:

– This man is boring. He makes her bored. ( Chàng trai này nhàm chán lắm. Anh ta làm cho cô ấy thấy chán nản. )
– She is an interesting writer, and I’m very interested in her books. ( Cô ấy là một tác giả rất mê hoặc, và tôi rất thích những cuốn sách của cô ấy. )

4. Chức năng và vị trí của tính từ

+ Tính từ bổ nghĩa cho danh từ và đứng trước danh từ mà nó bổ nghĩa

Ví dụ:

beautiful house, expensive car, informative report …

+ Tính từ bổ nghĩa cho chủ ngữ và thường đứng sau các liên động từ: be, seem, look, feel, appear, taste, smell, stay, sound, get, become, remain, go, turn, …

Ví dụ:

She seems unhappy. ( Cô ấy có vẻ như không vui. )

+ Tính từ bổ nghĩa cho tân ngữ và đứng ngay sau tân ngữ. Một số động từ đặc trưng thường được dùng trong trường hợp này: keep, make, find…

Ví dụ:

– I found it useful. ( Tôi thấy nó rất có ích )
– Don’t make it more confusing. ( Đừng có làm nó trở nên rối rắm hơn nữa. )

+ Tính từ được dùng như danh từ

Một số tính từ được dùng như danh từ để chỉ một tập hợp người hoặc một khái niệm thường có ‘ the ’ đi trước .

 

Ví dụ:

the poor, the blind, the rich, the deaf, the sick, the handicapped, the good, the old, …

The rich do not know how the poor live. ( Người giàu không biết người nghèo sống như thế nào. )

+ Tính từ được dùng trong các cụm từ diễn tả sự đo lường

Ví dụ:

– The road is 5 kms long. ( Con đường này dài 5 km. )
– A building is ten storeys high. ( Tòa nhà này cao 10 tầng. )

+ Tính từ được dùng để bổ nghĩa cho các đại từ bất định: something, anything, nothing, everything, someone, anyone, everyone…

Ví dụ:

– I have something important to tell you. ( Tôi có việc quan trọng muốn nói với bạn. )
– Let’s go somewhere romantic for dinner. ( Hãy đến chỗ nào lãng mạn để ăn tối đi. )

5. Thứ tự của tính từ trong cụm tính từ trước danh từ

Khi có nhiều tính từ bổ nghĩa cho danh từ và đứng trước danh từ, tính từ được sắp xếp theo vị trí sau :

OSSACOMP

Opinion – Size – Shape – Age – Color – Origin – Material – Purpose + NOUN

Ví dụ:

– a nice small new white British wooden dining table .
Opinion Size Age Color Origin Material Purpose Noun
( một cái bàn ăn bằng gỗ của Anh màu trắng, mới, nhỏ và đẹp. )

6 .

Tính từ ghép .

Tính từ ghép là tính từ được xây dựng bằng cách tích hợp hai hay nhiều từ lại với nhau và được dùng như một tính từ duy nhất .

6.1. Cách viết

Khi những từ được phối hợp với nhau để tạo thành tính từ kép, chúng hoàn toàn có thể được viết :

– thành một từ duy nhất:

life + long = lifelong ( suốt đời )
car + sick = carsick ( say xe )

–  thành hai từ có dấu nối (-) ở giữa

world + famous = world-famous ( nổi tiếng khắp quốc tế )
duty + không lấy phí = duty-free ( miễn thuế )

6.2. Cấu tạo của tính từ ghép

– Danh từ + tính từ:

snow-white ( trắng như tuyết )
homesick ( nhớ nhà )

– Tính từ + danh từ:

long-distance ( đường dài )
second-hand ( cũ, mua lại )

– Danh từ + phân từ

handmade ( làm bằng tay )
heartbroken ( đau lòng )

– Phó từ + phân từ

well-known ( nổi tiếng )
outspoken ( thẳng thắn )

– Tính từ + tính từ

blue-black ( xanh đen )
dark-brown ( nâu đậm )

– Tính từ + phân từ

easy-going ( tự do, thoải mái và dễ chịu )
ready-made ( làm sẵn )

6.3. Tính từ kép bằng dấu gạch ngang 

Lưu ý: danh từ trong cụm tính từ kép luôn ở dạng số ít

Ví dụ:

– A four-year-old girl = The girl is four years old .
( Một bé gái 4 tuổi = Bé gái này 4 tuổi. )

A four-years-old girl

– A ten-storey building = The building has ten storeys .
( Một tòa nhà 10 tầng = Tòa nhà này có 10 tầng. )
A ten-storeys building

Viết một bình luận