Ước chung và bội chung là gì? Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

Ước chung và bội chung là phần kiến thức quan trọng trong chương trình toán lớp 6 của các em học sinh trung học cơ sở. Vậy ước chung và bội chung là gì? Ước chung lớn nhất là gì? Bội chung nhỏ nhất là gì? Lý thuyết và bài tập về ước chung và bội chung?… Hãy cùng DINHNGHIA.VN tìm hiểu về chủ đề này cùng một số nội dung liên quan qua bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu một số khái niệm

Ước chung là gì?

 • Ước chung của hai hay nhiều số là ước chung của tổng thể những số đó .

Nếu : \ ( \ left. \ begin { matrix } a \ vdots x \ \ b \ vdots x \ \ c \ vdots x \ end { matrix } \ right \ } \ Rightarrow x \ in UC ( a, b, c ) \ )

Bội chung là gì?

 • Bội chung của hai hay nhiều số là bội chung của tổng thể những số đó .

Nếu : \ ( \ left. \ begin { matrix } x \ vdots a \ \ x \ vdots b \ \ x \ vdots c \ end { matrix } \ right \ } \ Rightarrow x \ in BC ( a, b, c ) \ )

Ước chung lớn nhất là gì?

 • ƯCLN của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp những ước chung của những số đó .
 • Các số nguyên tố cùng nhau là những số có ƯCLN bằng 1
 • Để tìm ước chung của những số đã cho, ta hoàn toàn có thể tìm những ước của ƯCLN của những số đó .

Bội chung nhỏ nhất là gì?

 • BCNN của hai hay nhiều số là số lớn nhất khác 0 trong tập hợp những bội chung của những số đó .
 • Để tìm bội chung của những số đã cho, ta hoàn toàn có thể tìm những bội của BCNN của những số đã cho .

Kiến thức về ước chung và bội chung cần ghi nhớ

Cách tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

kiến thức về ước chung và bội chung

Ví dụ: Tìm ƯCLN (18;30)

Giải :

 • Bước 1 : Phân tích những thừa số ra số nguyên tố

\ ( 18 = 2.3 ^ { 2 } \ )
\ ( 30 = 2.3.5 \ )

 • Bước 2 : Thừa số nguyên tố chung là 2 và 3
 • Bước 3 : Vậy ƯCLN ( 18 ; 30 ) = 2.3 = 6

Lưu ý về ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

 • Tích của hai số tự nhiên khác 0 bằng tích của ƯCLN và BCNN của chúng :a.b = ƯCLN (a;b).BCNN (a,b)
 • Nếu tích a. b chia hết cho m, trong đó b và m là hai số nguyên tố cùng nhau thì \ ( a \ vdots m \ ) .
 • Một cách khác để tìm ƯCLN của hai số a và b ( với a > b ) là chia số lớn cho số nhỏ .
 • Nếu \ ( a \ vdots b \ ) thì ƯCLN ( a, b ) = b
 • Nếu phép chia a cho b có số dư \ ( r_ { 1 } \ ), lấy b chia cho \ ( r_ { 1 } \ )
 • Nếu phép chia b cho \ ( r_ { 1 } \ ) có số dư \ ( r_ { 2 } \ ), lấy \ ( r_ { 1 } \ ) chia cho \ ( r_ { 2 } \ )
 • Cứ liên tục như vậy cho đến khi số dư bằng 0 thì số chia sau cuối là ƯCLN phải tìm .

Bài tập minh họa ước chung và bội chung

Bài 1: Tìm số tự nhiên A có bốn chữ số sao cho đó chia cho 131 thì dư 112, chia cho 132 thì dư 97 nhưng chia hết cho 99.

Giải :
Theo đề bài, ta có :
A = 131 p + 112 = 132 q + 97
Hay 131 p = 132 q – 15 = 131 q + ( q – 15 )
\ ( \ Rightarrow q – 15 \ vdots 131 \ Rightarrow q = 131 x + 15 ( x \ in N ) \ )
mà A = 132 q + 97 = 132. ( 131 x + 15 ) = 132. 131 x + 1980
Vì A có bốn chữ số nên x = 0 và 1980 : 99 = 20
Vậy số cần tìm là A = 1980 .

Bài 2: Cho a = 123456789; b = 987654321.

 1. Tìm ƯCLN của ( a ; b )
 2. Tìm số dư trong phép chia BCNN ( a ; b ) cho 11 .

Giải :

 1. Ta có : \ ( a \ vdots 9, \, b \ vdots 9 \ ) ( vì tổng những chữ số của nó chia hết 9 )

Mặt khác b – 8 a = 9 nên nếu ƯC ( a ; b ) = d thì \ ( 9 \ vdots d \ )

Vậy mọi ƯC của a, b đều là ƯC của 9 hay 9 = ƯCLN (a; b)

2. Vì \ ( BCNN ( a ; b ) = \ frac { a. b } { UCLN ( a ; b ) } = \ frac { a. b } { 9 } = \ frac { a } { 9 }. b \ )
Nhưng \ ( \ frac { a } { 9 }. b = 11 m + 3 \ )
\ ( \ frac { b } { 9 } = 11 n + 5 \ )
Vậy BCNN ( a, b ) = 11 p + 4
Vậy số dư cần tìm là 4 .

Bài 3:

 1. Tìm \ ( a \ in N ^ { * } \ ), biết : \ ( a \ vdots 378, \, a \ vdots 594 \ )
 2. Tìm \ ( b \ in N ^ { * } \ ), biết : \ ( 112 \ vdots b, \, 280 \ vdots b \ )

Giải :

 1. \ ( a \ vdots 378, \, a \ vdots 594 \ Rightarrow a = BCNN ( 378 ; 594 ) \ )

Ta có :
\ ( 378 = 2.3 ^ { 3 }. 7 \ )
\ ( 594 = 2.3 ^ { 3 }. 11 \ )
Vậy a = BCNN ( 378 ; 594 )
2. \ ( 112 \ vdots b, \, 280 \ vdots b \ Rightarrow b = UCLN ( 112 ; 280 ) \ )
Ta có :
\ ( 112 = 2 ^ { 4 }. 7 \ )
\ ( 280 = 2 ^ { 3 }. 5.7 \ )
Vậy b = ƯCLN ( 112 ; 280 ) = \ ( 2 ^ { 3 }. 7 = 56 \ )

Như vậy, DINHNGHIA.VN đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về chuyên đề ước chung và bội chung, cùng một số khái niệm ước chung là gì, bội chung là gì, ước chung lớn nhất là gì hay bội chung nhỏ nhất là gì. Bên cạnh đó, khi tìm hiểu bài viết, bạn cũng sẽ nắm được những kiến thức quan trọng cùng với cách tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất. Hy vọng những kiến thức trên sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn khi nghiên cứu và tìm hiểu chủ đề ước chung và bội chung. Chúc bạn luôn học tốt!

Xem cụ thể về bài tập ước chung và bội chung qua bài giảng dưới đây :

(Nguồn: www.youtube.com)

Xem thêm >>> Ước và bội của một số tự nhiên là gì? Ước chung lớn nhất, Bội chung nhỏ nhất là gì?

3
/
5
(
4
bầu chọn

)

Please follow and like us :

error fb-share-icon
Tweet

fb-share-icon

Viết một bình luận