‘ươn mình’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Photo of author

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” ươn mình “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ ươn mình, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ ươn mình trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt1. Chuyện cá ươn ấy mà …
2. Cá ươn hồi nào ?

3. Đừng có như con cá ươn vậy.

4. Không mua lươn đã chết hoặc ươn về chế biến .
5. Không nên ăn cá ươn, đặc biệt quan trọng là cá chết .
6. Cú này cho anh vì tội bán cá ươn .
7. Cách này hoàn toàn có thể làm cho cá ươn nhìn có vẻ như tươi hơn .
8. Cá không ăn muối cá ươn. Nhân viên bật sếp lương thường không tăng
9. Cuối cùng y nổi giận phừng phừng, và bạn thấy cá ươn thối bắn ra khỏi miệng y .
10. Da em ươn ướt lần này không phải do mưa mà vì mồ hôi rịn .
11. “ Thả com tôm, bắt con cá tráp ”, hay “ Cá tráp ươn ăn cũng thấy ngon ” .
12. 5 Lời cảnh cáo của Phao-lô bắt nguồn từ chữ Hy Lạp có tương quan đến cá ươn hay trái thối .

13. Một câu chuyện kể rằng Nobunaga đã chế nhạo ông trước mặt những người khách vì đã bưng lên món cá ươn.

14. Cũng giống như nhiều hợp chất dị vòng chứa nitơ khác, pyridin có mùi không dễ chịu ( tương tự như như mùi cá ươn ) .
15. Bã cá giống mắm ở Indonesia được gọi là trasi, tại Campuchia prahok ( bò hóc ) và thường dùng cá đã để hơi ươn trước khi ướp muối .
16. Một mối chăm sóc TT chế biến cá là để ngăn ngừa cá ươn đi, và điều này vẫn còn là một mối quan tâm cơ bản trong hoạt động giải trí chế biến khác .
17. Mình làm mình chịu
18. ” Trẻ hơn mình 2 tuổi, già hơn mình 13 tuổi, kém mình 3 năm, trạc tuổi mình, đúng bằng tuổi mình. ”
19. ” Trẻ hơn mình 2 tuổi, già hơn mình 13 tuổi, kém mình 3 năm, trạc tuổi mình, đúng bằng tuổi mình. ”
20. Mình không biết mình là ai hay mình từ đâu tới .
21. Khi mình làm thế, mình muốn cậu liếm lưỡi của mình .

22. Cuối cùng rồi, mình lớn lên, mình có việc làm, mình yêu đương và mình nhậu nhẹt.

23. Nghe này, Mình, mình nghĩ bọn mình đã không tâm lý kỹ …
24. khi mình chạy ra ngoài, mình thấy mẹ mình đang bất tỉnh nhân sự .
25. Vợ mình vui, mình mới vui .

Viết một bình luận