Bài văn khấn lễ tạ mộ ngoài đồng chuẩn nhất và cách sắm lễ tạ mộ

Lễ tạ mộ cuối năm cho ông bà, tổ tiên, người thân đã khuất là hành động ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, sự trân trọng, biết ơn đến ông cha, tổ tiên của con cháu, các thế hệ đi sau. Dưới đây là bài văn khấn lễ tạ mộ ngoài đồng và cách sắm lễ tạ mộ chuẩn nhất được BieBlog tổng hợp, mời quý vị tham khảo.

Văn khấn tạ mộ ngoài đồng chuẩn nhất

Văn khấn lễ tạ mộ ngoài đồng

Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!

Con kính lạy:

– Quan đương xứ thổ địa chính thần
– Thổ địa Ngũ phương Long mạch Tôn thần ,
– Tiền thần Chu Tước, Hậu thần Huyền Vũ, Tả thần Thanh Long, Hữu thần Bạch Hổ
– Liệt vị Tôn thần quản lý ở xứ này .
Con kính lạy vong linh … … … .

Hôm nay là ngày…tháng…năm…,
nhằm tiết ….. Chúng con là:…………… Thành tâm sắm sanh phẩm vật, hương hoa phù tửu lễ nghi, trình cáo Chư vị Tôn Thần về việc lễ tạ mộ phần.

Nguyên có vong linh thân nhân của mái ấm gia đình chúng con là : … … …. hiện phần mộ an táng ở noi này .
Đội ơn Chư vị Tôn thần che chở, ban ân, vong linh được yên ổn sung sướng nơi chín suối .
Lại nhờ có duyên lành, mái ấm gia đình chúng con được vong linh thường về ghé thăm, linh ứng giúp hướng dẫn những công những việc được đầu xuôi đuôi lọt, nhờ thế toàn gia được bảo mật an ninh khang thái, từng bước văn minh .
Nay nhằm mục đích ngày lành tháng tốt, mái ấm gia đình chúng con sắm sửa lễ tạ mộ những mong báo đáp ân thâm, tỏ lòng hiếu kính .
Cúi xin Chư vị Tôn Thần lai giáng án tiền, nhận hưởng lễ vật, chứng minh tâm đức .
Cúi mong vong linh chấp kỳ lễ bạc, lời kêu tiếng khấn, tờ đơn cánh sớ, tùy phương ứng biến, độ trì toàn gia, từ trẻ tới già, luôn được sung sướng, mạnh khỏe .
Chúng con dâng biếu vong linh tài mã gồm : …. ( đọc tên những đồ mã dâng cho vong )
Âm dương cách trở, bát nước nén hương, giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám .
Cẩn cáo .

Văn khấn lễ tạ mộ cuối năm

Dưới đây là 1 số ít bài văn khấn lễ tạ mộ cuối năm, mới quý vị tìm hiểu thêm :

Văn khấn lễ tạ mộ cuối năm mẫu 1

( Tạ mộ để xin phép Thổ thần Thổ địa nơi đó cho Ông bà về ăn Tết )
Kính lạy :
– Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, Kim niên hành binh, Công tào phán quan .
– Ngài bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương .
– Ngài bản xứ thần linh Thổ địa tôn thần .
– Các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ long mạch Tôn thần, Tiền Chu tước, Hậu Huyền vũ, Tả Thanh long, Hữu Bạch hổ cùng liệt vị Tôn Thần quản lý ở trong xứ này .
Chúng con ( Họ tên vợ, chồng ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Địa chỉ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Sắm sanh phẩm vật, hương hoa phù tửu lễ nghi, trình cáo Tôn thần, kính viếng vong linh là : … … … … … … … … … … … …
( Tên của Ông, bà, cha mẹ v.v … ) : Tuổi … … … … … … … … … … .
Tạ thế ngày … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Phần mộ ký táng tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Nay nhân ngày ( Ví dụ : Cuối năm, hoặc Thanh minh, hoặc thăm mộ ) con xin cúi lạy Thần linh đất này, Thành hoàng bản thổ nơi đây, đất lành chim đậu, đức dày thanh cao, giữ lành công lao, có kết có phát nhờ vào thần quan, tôn thần long mạch cao sang, nhị thập tứ hướng nhị thập tứ sơn quanh vùng .
Chọn đây an táng mộ phần, thỏa yên muôn thủa, hồng ân đời đời, gia ân mãi mãi không thôi, chúng con xin có vài lời cầu xin : Bái tạ thủ mộ thần quan, cho chân linh dưỡng cho tro cốt nguyên vẹn toàn, phù hộ con cháu trần gian, an khang – thịnh vượng mạnh khỏe ăn làm gặp may. Âm dương cách trở, bát nước nén hương, biểu tấm lòng thành, cúi xin chứng giám .
Phục duy cẩn cáo !
( Khấn 3 lần rồi đốt vàng tiền ) .

Văn khấn tạ mộ cuối năm mẫu 2

Nam mô a di đà Phật !
Nam mô a di đà Phật !
Nam mô a di đà Phật !
– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương .
– Con kính lạy ngài Địa tạng vương bồ tát .
– Con kính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần, Kim niên hành binh, Công tào Phán quan .
– Con kính lạy ngày Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương quản cai nơi nghĩa trang .

– Con kính lạy Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa Tôn thần.

– Con kính lạy những ngài Ngũ phương, Ngũ thổ Long Mạch Tôn thần, những ngài Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ cùng liệt vị Tôn Thần quản lý trong nơi nghiã trang này .
– Con kính lạy hương linh cụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hôm nay là ngày … … …. tháng Chạp, năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến .
Tín chủ ( chúng ) con là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Ngụ tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chúng con sắm sanh phẩm vật, hương hoa trà quả, kim ngân tài mã, dâng hiến trình cáo Tôn thần, kính rước vong linh bản gia tiên tổ chúng con là : … … … … … kỵ nhật là … …. có phần mộ táng tại … … … … được về với mái ấm gia đình đón mừng năm mới, để cho cháu con được phụng sự trong tiết xuân thiên, báo đáp ân thâm, tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Tôn thần, Phủ thùy doãn hứa .
Âm dương cách trở
Bát nước nén hương
Thành tâm kính lễ
Cúi xin chứng giám
Phù hộ độ trì
Nam mô a di đà Phật !
Nam mô a di đà Phật !
Nam mô a di đà Phật ! .

Bài cúng tạ mộ cuối năm mẫu 3

( Theo Văn khấn truyền thống Nước Ta, NXB Văn Hóa – Thông Tin )
“ Nam mô a di đà Phật !
Nam mô a di đà Phật !
Nam mô a di đà Phật !
– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
– Con kính lạy ngài Địa tạng vương bồ tát .
– Con kính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần, Kim niên hành binh, Công tào Phán quan .
– Con kính lạy ngày Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương quản cai nơi nghĩa trang .
– Con kính lạy Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa Tôn thần .
– Con kính lạy những ngài Ngũ phương, Ngũ thổ Long Mạch Tôn thần, những ngài Tiền Chu tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ cùng liệt vị Tôn Thần quản lý trong nơi nghĩa trang này .
– Con kính lạy hương linh cụ : … … … … … … … ..
Hôm nay là ngày … … .. tháng Chạp, năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến .
Tín chủ ( chúng ) con là : … … … … ..
Ngụ tại : … … … … ..
Chúng con sắm sanh phẩm vật, hương hoa trà quả, kim ngân tài mã, dâng hiến trình cáo Tôn thần .
Kính rước vong linh bản gia tiên tổ chúng con là : … … … … …
Kỵ nhật là …
Có phần mộ táng tại … … … …
Được về với mái ấm gia đình đón mừng năm mới, để cho cháu con được phụng sự trong tiết xuân thiên, báo đáp ân thâm, tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Tôn thần, Phủ thùy doãn hứa .
Âm dương cách trở
Bát nước nén hương .
Thành tâm kính lễ
Cúi xin chứng giám
Phù hộ độ trì
Nam mô a di đà Phật !

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật ! ”

Ý nghĩa của Lễ tạ mộ

Người Nước Ta xưa và nay đều có tâm niệm uống nước nhớ nguồn. Do đó lễ tạ mộ phần là một nét đặc trưng văn hóa truyền thống thiêng liêng, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa truyền thống tâm linh của người Việt. Chính do đó, khoảng chừng từ 24 hoặc 25 tháng Chạp mỗi năm rất nhiều mái ấm gia đình Việt đi tạ mộ .
Mồ yên mả đẹp sẽ giúp cho gia chủ cùng con cháu có đời sống mạnh khỏe, hòa thuận, được “ âm phù, dương trợ ” giúp gia chủ có được sự bình yên, suôn sẻ và thành công xuất sắc. Đồng thời tạ mộ cũng biểu lộ niềm tin, đạo lý làm người của người Nước Ta. Ngoài ra đây cũng là cách chấn yểm, xua đuổi vong linh xấu xâm nhập vào khu mộ tổ tiên, ông bà, tránh những điều xui rủi, vận hạn .

Viết một bình luận