Vì sao khi kí sinh trong ruột non, giun đũa không bị tiêu hủy bởi dịch tiêu hóa? A. Vì giun đũa chui rúc dưới lớp niêm mạc của ruột non nên không bị tác động bởi dịch tiêu hóa. B. Vì giun đũa có khả n

Photo of author

Câu 4 : Khi ở ruột, giun đũa trưởng thành gây hại cho khung hình người bằng cách nào ?Câu 5 : Giun đũa kí sinh trong ruột non nhưng không bị tiêu hủy bởi dịch tiêu hóa vì sao ?Câu 6 : Bệnh chân voi ở người do loài giun nào sau đây gây nên ?

Câu 7: Những động vật nào sau đây thuộc ngành giun tròn sống kí sinh gây hại cho người và động vật?

Câu 8 : Đắc điểm nào sau đây đúng với phần nhiều của giun tròn ?Câu 9 : Lớp cuticun của giun trong có vai trò ?Câu 10 : Giun kim đẻ trứng ở nơi nào sau đây ở khung hình người ?Câu 11 : Ở giun đũa có loại cơ nào sau đây tăng trưởng ?Câu 12 : Giun đũa có cơ quan sinh sản là ?Câu 13 : Con đường xâm nhập của giun kim vào khung hình người là ?Câu 14 : Con đường xâm nhập của giun móc câu vào khung hình người là ?Câu 15 : Loài động vật hoang dã nào sau đây khung hình có 8 tua ?Câu 16 : Đặc điểm sinh sản nào có ở trai sông ?Câu 17 : Trai lấy thức ăn từ môi trường tự nhiên bằng cách nào ?Câu 18 : Trai tự vệ nhờ vào hoạt động giải trí nào sau đây ?Câu 19 : Ngành thân mềm có những đặc thù chung nào ?Câu 20 : Có thể xác lập độ tuổi của trai dựa vào ?Câu 21 : Loại động vật hoang dã thân mềm bảo vệ con trong khoang áo khung hình mẹ là ?Câu 22 : Tôm được xếp vào ngành chân khớp vì ?

Câu 23: Vỏ tôm được cấu tạo bằng?

Câu 24 : Loại giáp xác nào sống ở cạn ?Câu 25 : Loại giáp xác nào có hại cho cá ?Câu 26 : Ở phần đầu ngực của nhện, bộ phận nào sau đây có tính năng bắt mồi và tự vệ ?Câu 27 : Ở nhện, bộ phận nào dưới đây nằm ở phần bụng ?Câu 28 : Loại động vật hoang dã nào sau đây kí sinh trên da người ?Câu 29 : Phát biểu nào sau đây về châu cháu là đúng ?Câu 30 : Bộ phận nào của chau chấu nằm ở phần bụng ?Câu 31 : Loại nào sau đây có hình thức chuyển dời linh động ?Câu 32 : Động vật nào có ích cho việc thụ phấn cho cây xanh ?Câu 33 : Châu chấu hô hấp bằng ?Câu 34 : Ở bọ cạp bộ phận nào chứa nọc độc ?Câu 35 : Bộ phận nào sau đây cửa nhệ có công dụng sinh ra tơ nhện ?Câu 36 : Kể tên những loại thuộc lớp giác xác có giá trị xuất khẩu ?Câu 37 : Nêu những vai trò của lớp giáp xác ?

Câu 38: Nêu vai trò của ngành thân mềm?

Câu 39 : Liệt kê những loại thuộc ngành giun dẹp, giun tròn, giun đốt ?Câu 40 : Đặc điểm sinh sản giun đất ?

GIÚP MIK VỚI MIK CẦN GẤP
CẢM ƠN TRƯỚC NHA!

Viết một bình luận