Vì sao nói châu chấu là loại sâu bọ gây hại cho cây trồng

V. Ngành chân khớp :
1. Loài nào sau đây có tập tính sống thành xã hội ?
A. Ve sầu, nhện B. Nhện, bọ cạp C. Tôm, nhện D. Kiến, ong mật

2. cơ quan bài tiết của tôm nằm ở:

A. gốc râu B. khoang miệng C.bụng D.đuôi
3. Cơ quan cảm xúc về khứu giác và xúc giác của nhện là :
A. Đôi kìm có tuyến độc B. Núm tuyến tơ
C. Đôi khe thở D. Đôi chân xúc giác phủ đầy lông
4. Cơ quan hô hấp của châu chấu là :
A. Mang B. Đôi khe thở C. Các lỗ thở D. Thành khung hình
5. Trong những lớp động vật hoang dã thuộc ngành Chân khớp, lớp động vật hoang dã có giá trị lớn nhất về mặt thực phẩm là :
A. Hình nhện B. Nhiều chân C. Giáp xác D. Sâu bọ
6. Những động vật hoang dã nào sau đây thuộc lớp sâu bọ :
A. Ve sầu, chuồn chuồn, muỗi B. Châu chấu, muỗi, cái ghẻ
C. Nhện, châu chấu, ruồi D. Bọ ngựa, ve bò, ong
7. Các nhóm động vật hoang dã nào dưới đây thuộc giáp xác ?
A. Tôm, cua, nhện, ốc B. Mực, trai, tôm, cua .
C. Mọt ẩm, sun, chân kiếm, tôm D. Cá, tôm, mực, cua .
8. Khi mổ tôm quan sát ta nhận thấy chuỗi hạch thần kinh nằm ở :

       A.  Mặt lưng               B. Mặt bụng                            C.  2 bên cơ thể              D. Sát với ống tiêu hóa

9. Cơ thể tôm sông gồm :
A. phần đầu, ngực, bụng B. phần đầu, ngực – bụng
C. phần đầu – ngực, bụng D. đầu – bụng, ngực
10. Trong những lớp động vật hoang dã thuộc ngành Chân khớp, lớp có giá trị lớn nhất về mặt thực phẩm
A. Hình nhện B. Nhiều chân C. Giáp xác D. Sâu bọ
11. Châu chấu sông hô hấp bằng :
A. Mang B. Ống khí C. Qua da D. phổi
12. Những động vật hoang dã thuộc lớp Giáp xác là nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao là :
A. Cua, cá, mực, trai, ốc, hến B. Tôm, cua, cá, mực, ghẹ, tép .
C. Tôm, tép, trai, ốc, cua, mực D. Tôm, cua, ghẹ, cáy, tép, ruốt
A. Tôm sú, tôm hùm B. Nhện đỏ C. Bọ cạp D. Cua đồng
13. Loài nào sau đây có tập tính sống thành xã hội ?
A. Ve sầu, nhện B. Nhện, bọ cạp C. Tôm, nhện D. Kiến, ong mật

14. Tại sao đàn châu chấu bay đến đâu thì gây ra mất mùa đến đó?
A. Châu chấu đậu vào hoa màu làm dập nát thui chột các phần non của cây.
B. Châu chấu mang theo bệnh gây hại hoa màu.

C. C. Châu chấu phàm ăn, cắn phá cây dữ dội
D. Châu chấu đậu vào hoa màu làm dập nát thui chột các phần non của cây. Châu chấu phàm ăn, cắn phá cây dữ dội
15. Động vật nào có ích trong việc thụ phấn cho cây trồng?
A. Ong mật                B.Kiến                        C. Bướm                     D. Ong mật, kiến, bướm
16. Đối tượng nào sau đây thuộc lớp sâu bọ phá hại cây trồng mà phải phòng trừ tiêu diệt ?
A. Châu chấu.                       B. Ong mật.               C. Bọ ngựa                D. Ruồi.
17. Động vật nào thuộc ngành chân khớp dùng để xuất khẩu?
A. Kiến          B. Nhện đỏ                C. Tôm sú, tôm hùm D. Bọ cạp.
18. Loại động vật nào sau đây ký sinh trên da người ?
A. Bọ cạp                   B. Cái ghẻ      C. Ve bò                    D. Nhện đỏ
19. Vai trò của động vật thuộc lớp hình nhện là
A. Động vật lớp hình nhện đều gây hại cho người.

Động vật lớp hình nhện đều có lợi cho con người.
C. Phần lớn Động vật lớp hình nhện đều có lợi cho con người.
D. Phần lớn động vật lớp hình nhện gây hại cho con người.

20. Điền từ thích hợp vào ô trống .
Tôm sống trong nước, thở ………………, có vỏ giáp cứng phủ bọc. Cơ thể tôm có 2 phần : ……………. và bụng. Phần đầu – ngực có : …………………, miệng với những

Viết một bình luận