Quẻ Thiên Địa Bĩ – Quẻ số 12 có ý nghĩa gì – Ứng dụng thực tế

Photo of author

Quẻ Thiên Địa Bĩ còn có tên tiếng trung là 天 地 否 mang ý nghĩa của sự trì trệ, bế tắc. Đây là tên của quẻ số 12 trong hệ thống 64 quẻ Kinh Dịch. Ở bài viết này chúng tôi sẽ giải mã ý nghĩa quẻ số 12 để giúp quý bạn biết được vận Hung – Cát mà quẻ Thiên Địa Bĩ mang lại. Cùng khám phá nội dung ngay bây giờ nhé.

Quẻ Thiên Địa Bĩ là gì ?

Quẻ Thiên Địa Bĩ được thiết kế xây dựng nhờ sự nghiên cứu và điều tra của những Tổ Sư trong nghành nghề dịch vụ tử vi, kinh dịch. Và để có hiệu quả như ngày này, thì quẻ số 12 đã trải qua sự vun bồi, giải thuật ý nghĩa luận đúng sai trong suốt cả một chặng đường lê dài hàng ngàn năm .

Quẻ Thiên Địa Bĩ vốn vô cùng phức tạp, theo lời dẫn của cổ nhân, thì mỗi quẻ sinh ra vốn vô cùng phức tạp, và để khám phá ý nghĩa quẻ bói số 12 cũng vô cùng phức tạp. Cho đến ngày nay, rất hiếm người có thể hiểu được quẻ số 12 Thiên Địa Bĩ cũng như 64 quẻ kinh dịch. 

Giải quẻ số 12 như thế nào ?

Việc giải thuật quẻ số 12 của chúng tôi được thiết kế xây dựng dựa trên cơ sở của Kinh Dịch cổ xưa được lưu truyền lại .
Muốn biết ý nghĩa của quẻ Thiên Địa Bĩ, thì những chuyên viên phải kiến thiết xây dựng đồ hình, sau đó đồ hình sẽ được tích hợp với Nội Quải, Ngoại Quải để đưa ra tác dụng của quẻ bói. Đây là điều mà đại đa số trong tất cả chúng ta không hề thực thi được .
Thế nên chúng tôi đã nghiên cứu và điều tra và kiến thiết xây dựng nên ý nghĩa tường minh nhất của quẻ Thiên Địa Bĩ, giúp quý bạn mày mò toàn bộ mọi điều về quẻ 12 một cách đúng chuẩn nhất .

Sau đây là phần luận giải chi tiết cụ thể ý nghĩa quẻ Thiên Địa Bĩ ứng với quý bạn :

THIÊN  ĐỊA BĨ. Trì trệ, bế tắc

天 地 否

Thuộc loại: Quẻ Hung

s8wX dpbnwwNmw3nGccm67jS0UfURODx9WiVUP3DUT5XGXiLkVt3uJ8LTx0heGqxP1nEOvtbXbSiST 3yKH32MZVVOhzgCkXSNOTlA he6r frDv84mSY1cE0hF8Lj8g8pbEb9B

ảnh chú thíchCác bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Phân tích toàn quẻ Thiên Địa Bĩ

Thoán từ

否. 否 之 匪 人. 不 利 君 子 貞. 大 往 小 來 .
Bĩ : Bỉ chi phỉ nhân. Bất lợi quân tử trinh. Đại vãng tiểu lai .
Dịch .
Thoán Từ .
Bĩ là lúc con người chia rẽ ,
quân tử trinh bền, sẽ chẳng may .
Lớn đi, nhỏ lại từ đây …

Thoán Truyện .
Thoán viết .
否 之 匪 人. 不 利 君 子 貞. 大 往 小 來. 則 是 天 地 不 交. 而 萬 物 不 通 也. 上 下 不 交. 而 天 下 無 邦 也. 內 陰 而 外 陽. 內 柔 而 外 剛. 內 小 人 而 外 君 子. 小 人 道 長. 君 子 道 消 也 .
Bĩ chi phỉ nhân. Bất lợi quân tử trinh. Đại vãng tiểu lai. Tắc thiên địa bất giao nhi vạn vật bất thông dã. Thượng hạ bất giao nhi thiên hạ vô bang dã. Nội Âm nhi ngoại Dương. Nội nhu nhi ngoại cương. Nội tiểu nhân nhi ngoại quân tử. Tiểu nhân đạo trưởng. Quân tử đạo tiêu dã .
Dịch .

Thoán rằng: Bĩ, vì người chia rẽ,

Quân tử trinh bền, sẽ chẳng may ,
Lớn đi, nhỏ lại từ đây ,
Là vì Trời đất, đôi nơi quải gàng .
Quần sinh bế tắc trăm đàng ,
Dưới trên ly cách, suy tàn vương quốc .
Âm trong, Dương bị đẩy xa .
Trong mềm, ngoài cứng, phô ra mẽ ngoài .
Tiểu nhân lên mặt thầy đời ,
Lòng thời ti tiện, mặt thời cao sang .
Tiểu nhân thi triển lối đường ,
Còn người quân tử, mối giường ai hay .
Thoán Từ và Thoán Truyện cho rằng Bĩ là thời kỳ đảo điên, chia rẽ, thời kỳ mà nhân nghĩa, đạo lý của người quân tử trở nên lỗi thời, lỗi thời, thời kỳ mà tiểu nhân làm chủ chốt, quân tử đứng chầu rìa ; thời kỳ mà tiểu nhân lên hương, quân tử xuống dốc ; thời kỳ mà giang sơn, gấm vóc mất ý nghĩa cao đẹp của nó, trở thành những chiêu thức cho tiểu nhân mưu cầu danh lợi. Dịch nói : Thiên hạ vô bang, cũng như Á Nam Trần Tuấn Khải than :
Giang san này vẫn giang san ,
Mà nay sẻ nghé, tan đành vì ai ?
Bĩ là thời kỳ mà con người không còn thực thi nhân đạo nữa ( Bĩ phi nhân ). Đời con người không có cái gì là bền vững mãi nên ngay sau quẻ Thái chỉ sự hanh thông đến quẻ Bĩ của sự ngưng trệ .
trái lại trọn vẹn với quẻ Thái thượng quái hạ quái giao hoà, quẻ Bĩ khí Dương ( Càn ) ở trên bốc lên trên, khí Âm ( Khôn ) ở dưới lại đi xuống dưới nên không hề giao hoà dẫn đến vạn vật không hề sinh sôi mà lâm vào thực trạng bị ngưng trệ .

Các bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Sơ lược từng hào của quẻ Thiên Địa Bĩ

  • Sơ Lục : Tiểu nhân mới sinh ra, còn hoàn toàn có thể cảm hóa được nếu chịu theo
  • Cửu Tứ : Nếu nó a dua với bọn Nhị, Tam thì sẽ gây loạn .
  • Lục Nhị : Là thủ lãnh của phường tiểu nhân. Nó muốn kết liên với quân tử ( tam dương ) để thao tác cho nó. Nhưng quân tử giữ tiết không thèm hợp tác ( Ví dụ Tần Cối mại quốc cầu vinh, để tiếng xấu muôn đời ) .
  • Lục Tam : Vất âm hiểm bất trung bất chính, lại ở vào thời Bĩ đang thịnh. ( ví dụ Tần Cối mại quốc cầu vinh, để tiếng xấu muôn đời ) .
  • Cửu Tứ : Vận Bĩ đã quá nửa, Cửu Tứ nên vững tín, sẽ lôi kéo được những bậc quân tử khác. ( Ví dụ Nguyễn Kim hô hào lập vua Trang Tông để trung hưng nhà Lê ) .
  • Cửu Ngũ: Vận Bĩ sắp hết, Cửu Ngũ chính là người có tài chấm dứt nó. Tuy nhiên, Bĩ chưa hết hẳn, nếu không bền gan thì sẽ hỏng việc. (Ví dụ Câu Tiễn sau khi được tha về nước, vẫn nung nấu chí phục thù, nằm gai nếm mật, lo nuôi dân luyện binh).

  • Thượng Cửu : Vận Bĩ đã hết, sang vận Thái. Thượng là người có tài dắt khéo mọi người ở dưới cùng gắng sức đánh đổ Bĩ. ( Ví dụ Lê Lợi sau khi chiếm Tây Đô, đem quân ra Bắc, hô hào dân chúng đuổi tàn quân Minh ) .

Ý nghĩa của quẻ Thiên Địa Bĩ

Trái ngược hẳn với quẻ Thái, quẻ Bĩ biểu lộ thời kỳ âm thịnh dương suy, chính là lúc tiểu nhân gặp thời tốt có năng lực lấn áp quân tử. Ngoại quái Càn tương ứng với ý nghĩa Trời cao, hướng lên trên. Quái dưới Khôn là đất lại chìm xuống dưới. Hình tượng của quẻ là Thiên hành địa thượng chính là Trời cao đi ngang qua mặt Đất âm – dương cách trở, nhị khí bất giao hoà. Điều này biểu lộ sự bất lợi, bế tắc, thất bại và khó khăn vất vả trùng trùng. Nhất là không được sự giúp sức hay tương hỗ của bất kể ai, bế tắc lại càng thêm bế tắc .

Quẻ Thiên Địa Bĩ tốt cho việc gì ?

Quẻ Bĩ xấu, không tốt cho việc gì. Nhưng cũng cần biết lánh xa phường tiểu nhân, đoàn kết với quân tử, bền chắc, kiên trì, dũng mãnh xông lên thì sẽ cải tổ được phần nào cái xấu, trở ngại. Trong công danh sự nghiệp sự nghiệp cũng vậy, nên tránh lui việc đời, duy trì cái tâm sáng, bỏ lỡ suy đốn hoặc phá vỡ nó khi có mọi việc sẽ bớt ngưng trệ, nhiều lúc còn được hanh thông .

Viết một bình luận