Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân – Quẻ số 13 có ý nghĩa gì – Ứng dụng thực tế

Photo of author

Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân được dịch theo tên tiếng trung là 天 火 同 人 cắt nghĩa có thể hiểu là tình bạn hữu. Đây là tên của quẻ số 13 trong hệ thống 64 quẻ Kinh Dịch. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích ý nghĩa quẻ số 13 một cách chi tiết để giúp quý bạn biết được vận Hung – Cát mà quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân mang lại.

Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân là gì ?

Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân được kiến thiết xây dựng nhờ sự điều tra và nghiên cứu của những Tổ Sư trong nghành tử vi, kinh dịch. Và để có hiệu quả như ngày này, thì quẻ số 13 đã trải qua sự vun bồi, giải thuật ý nghĩa luận đúng sai trong suốt cả một chặng đường lê dài hàng ngàn năm .

Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân vốn vô cùng phức tạp, theo lời dẫn của cổ nhân, thì mỗi quẻ sinh ra vốn vô cùng phức tạp, và để tò mò ý nghĩa quẻ bói số 13 cũng vô cùng phức tạp. Cho đến ngày này, rất hiếm người hoàn toàn có thể hiểu được quẻ số 13 Thiên Hỏa Đồng Nhân cũng như 64 quẻ kinh dịch .

Giải quẻ số 13 như thế nào?

Việc giải mã quẻ số 13 của chúng tôi được xây dựng dựa trên cơ sở của Kinh Dịch cổ xưa được lưu truyền lại.

Muốn biết ý nghĩa của quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân, thì những chuyên viên phải thiết kế xây dựng đồ hình, sau đó đồ hình sẽ được phối hợp với Nội Quải, Ngoại Quải để đưa ra hiệu quả của quẻ bói. Đây là điều mà đại đa số trong tất cả chúng ta không hề thực thi được .
Thế nên chúng tôi đã điều tra và nghiên cứu và thiết kế xây dựng nên ý nghĩa tường minh nhất của quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân, giúp quý bạn mày mò tổng thể mọi điều về quẻ 13 một cách đúng mực nhất .

Sau đây là phần luận giải cụ thể ý nghĩa quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân ứng với quý bạn :

THIÊN HỎA ĐỒNG NHÂN. Tình bạn hữu

天 火 同 人

Thuộc loại: Quẻ Cát

CmWG OyhjGgO5relRn8Lj1avpY0YvdqHDR4bZ0h66mZMYIsVHGlBhdxAKM6UGZoI57S j CL42SH4vcEPo3byE74vDLGx8J06e6cMc73TRgf9dhZSoxgb z9fF6 h3wjjViause

ảnh chú thíchCác bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Phân tích toàn quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân

Thoán từ
同 人. 同 人 于 野. 亨. 利 涉 大 川. 利 君 子 貞 .
Đồng Nhân : Đồng Nhân vu dã. Hanh. Lợi thiệp đại xuyên. Lợi quân tử trinh .
Dịch .
Đồng Nhân hòa với mọi người ,
Thênh thang lòng dạ, như ngoài đồng không .
Hay thay khoan quảng, hòa đồng ,
Một lòng, thì dẫu lội sông, quản gì .
Đồng tâm, sẽ vượt nguy hại ,
Theo đường quân tử, quy về chính trung .
Thoán Từ cho rằng : muốn hòa mình với người, cần phải mở lòng mình cho thoáng đãng ( Đồng Nhân vu dã ) .
Hòa đồng, hợp nhất với người sẽ đem lại hanh thông, thái thịnh, và lướt thắng được mọi trở lực, làm ra được những đại công, đại nghiệp ( Hanh. Lợi thiệp đại xuyên ). Quân tử sẽ lấy sự minh chính, chính nghĩa để làm mối giây liên lạc, thắt chặt tình thân ái giữa mọi người ( Lợi quân tử trinh ) .
Thoán Truyện
同 人. 柔 得 位 得 中. 而 應 乎 乾. 曰 同 人. 同 人 曰. 同 人 于 野. 亨. 利 涉 大 川. 乾 行 也. 文 明 以 健. 中 正 而 應. 君 子 正 也. 唯 君 子 為 能 通 天 下 之 志 .
Thoán viết. Đồng Nhân. Nhu đắc vị đắc trung nhi ứng hồ Kiền. Viết Đồng Nhân. Đồng Nhân viết, Đồng Nhân vu dã hanh hao. Lợi thiệp đại xuyên. Kiền hành dã. Văn minh dĩ kiện. Trung chính nhi ứng. Quân tử chính dã. Duy quân tử vi năng thông thiên hạ chi chí .

Dịch.

Thoán rằng : Mềm được ngôi trung ,
Lại còn tương ứng, tương thông với Kiền ,
Hòa đồng, khoan quảng, mới nên ,
Đồng không man mác, nối tiếp gần xa ,
Dầu rằng sông lớn cũng qua ,
Sức trời hùng dũng, ai mà cản ngăn ,
Cương cường, vẫn vẻ, vẫn văn ,
Văn minh, tế nhị, êm đềm, mới nghe .
Thấy điều trung chính, ứng về ,
Duy người quân tử, muôn bề thẳng ngay .
Nhân loại chỉ hoàn toàn có thể tiến tới Đồng Nhân khi thực thi được nhân cách, khi ứng hợp được với lương tâm, với Trời, với Đạo. Đã thân ái với nhau, đã coi nhau như bạn bè ruột thịt, bốn biển một nhà, lại biết đoàn kết, biết cố gắng nỗ lực, thì hỏi còn có điều gì khó khăn vất vả mà con người không hề triển khai được ( Đồng Nhân vu dã. Kiền Hành dã ) …
Điều kiện nội tại để xây đắp hòa đồng mai hậu, là có một tâm hồn sáng láng, vô tư, vô tà, quyết lòng cư xử với nhau theo chính nghĩa, chính nghĩa ( Văn minh dĩ kiện. Quân tử chính dã ). Hòa đồng với nhau, dắt dìu nhau trên đường tân tiến, làm cho mọi người thỏa lòng, thỏa nguyện, đó là một việc làm mà chỉ có người quân tử mới triển khai nổi ( Duy quân tử … thiên hạ chi chí ) .
Thoán truyện làm ta nhớ lại tham vọng của Đức Khổng, ghi chép trong Thiên Lễ Vận : Đại đạo khi được thực thi, thời thiên hạ là của chung. Người hiền tài sẽ được tuyển lựa, cất nhắc lên chỉ huy, thiên hạ sẽ được dạy dỗ cho biết tín nghĩa, hòa mục, do đó nên người ta không cứ người nào thân mình mới thân, không cứ là con mình mới coi là con, người già sẽ có nơi an dưỡng, người trẻ sẽ được sử dụng. Trẻ thơ sẽ được dưỡng dục, những người tàn tật, côi cút, góa bụa, cô độc sẽ được nuôi nấng, trông nom … Trai có phận, gái có chồng, người ta không phí phạm, vung vãi của cải, không ngại gắng công, gắng sức, nhưng cũng không lao tác vì mình. Vì thế, người có cơ mưu cũng không dám thi thố, trộm cướp, giặc giã không có, cửa ngõ cũng chẳng cần khóa then. Thế là Đại Đồng ( Lễ vận 9 ). Nhu thế Đại Đồng tức là Đại Đoàn kết, bốn bể một nhà .
Quẻ Bĩ mãi lúc này quân tử, tiểu nhân lại mở màn hợp tác. Chính cho nên vì thế sau quẻ Bĩ đến quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân. Tượng quẻ Đồng Nhân có thượng quái Càn ở trên, hạ quái Ly ở dưới. Càn là sự dũng dược, Ly là sáng sủa. Toàn quẻ là lửa chiếu sáng tới trời, ánh sáng soi khắp trần gian. Dù trốn lạ lẫm, hay láng giềng đều đồng hết thảy, vậy nên mọi việc đều hanh hao .

Các bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Sơ lược từng hào của quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân

  • Sơ Cửu : Là người mới sinh ra, mới thu phục được người ở ngoài cửa thôi. ( Ví dụ Lê Lợi khi còn ẩn náu ở Lam Sơn, hoặc Phan Bội Châu khi mở màn du thuyết bạn hữu văn thân ) .
  • Lục Nhị : Đắc chính trung, nhưng ở thời Đại Đồng mà lại ứng riêng với Cửu Ngũ, e sẽ hối hận. ( Ví dụ những nhà cách mạng chống Pháp thuở xưa, chỉ tăng trưởng được trong giới sĩ phu mà chưa phát động được trong quảng đại quần chúng, nên thất bại ) .
  • Cửu Tam : Dương hào cư dương vị, bất trung, nên quá cương, thành ra tàn tệ. Muốn cướp ngôi của Cửu Ngũ, nhưng thiếu sự hợp tác của Lục Nhị ( dân chúng ), nên không thành công xuất sắc. ( Ví dụ Hồng Tú Toàn muốn lập Thái Bình thiên quốc, đại đồng thiên hạ, nhưng chính nội bộ chia rẽ, nên chẳng bao lâu lại tan rã ) .
  • Cửu Tứ : Tuy cương nhưng cư âm vị, nên tuy muốn làm xằng mà còn hiểu nghĩa lý, biết tự kiềm chế nên được Cát. ( Ví dụ Trịnh Tùng muốn sửa chữa thay thế vua Lê, nhưng biết rằng dân chúng còn tưởng niệm nhà Lê, nên chỉ lập vương nghiệp, truyền được 200 năm ) .
  • Cửu Ngũ : Muốn ứng với Lục Nhị ( quần chúng nhân dân ), nhưng còn vướng bởi Cửu Tam và Cửu Tứ cũng muốn tranh thủ Lục Nhị, nên lúc đầu gặp khó khăn vất vả vì quần hào đều mạnh. Về sau cũng hòa hợp được với họ, nên vui cười. ( Ví dụ Triệu Khuông Dẫn lúc đầu dẹp loạn cũng nguy hiểm, sau được anh hùng thiên hạ tùng phục, mới lên ngôi, sáng lập nhà Tống ) .
  • Thượng Cửu : Ở ngoại quái, tuy đồng được với người ở cửa ô, nhưng không đồng được với người ở xa, sự nghiệp còn kém. ( Ví dụ Lê duy Mật giữ được Trấn Ninh vài chục năm chống với chúa Trịnh, sau cũng diệt vong ) .

Ý nghĩa của quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân

Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân phần đông toàn quẻ đều là hào Dương, duy có 1 hào Âm và làm chủ quẻ. Đó là hào Lục Nhị. Hào này chủ nội quái Ly ( Hỏa ) mang ý nghĩa của sự sáng sủa, văn minh và trí tuệ hoàn toàn có thể soi sáng hàng loạt xã hội. Cho nên làm gì mà chẳng thành công xuất sắc. Cứ đoàn kết, đồng nhân vạn việc đều sẽ thành .

Nếu như ở quẻ Lý hào Tam là hào Âm thể hiện sự bất trung, hạ quái Đoài có phần yếu, chỉ dùng để phục tùng Càn thì quẻ Đồng Nhân có hào Âm là hào Nhị. Hào này đắc trung đắc chính nên hạ quái Ly cũng có phần khỏe hơn, cản được những cai quản, luật lệ hà khắc, dùng chính nghĩa để đoàn kết toàn dân.

Đồng Nhân bản chất giống như tình đồng đội, đoàn kết thỏa thuận hợp tác xấp xỉ, ý thức được quyền hạn của mọi người, lấy hợp tác trợ giúp để thành công xuất sắc. Hình ảnh quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân là “ Thiên Dữ Hỏa ” giống như Trời cùng Hỏa tương giao, có người xuất chúng đi trước để chỉ đường dẫn lối, đưa mọi sự tới thành công xuất sắc toàn vẹn .

Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân tốt cho việc gì ?

Thiên Hỏa Đồng Nhân là một quẻ tốt cho nhiều việc. Trước hết là đồng tâm vị không phải là vị kỷ, nên đặt quyền lợi và nghĩa vụ của người khác lên trên chứ không nên mưu đồ quyền lợi riêng tư của bản thân. Đoàn kết mọi người ở thể cơ bản thoáng đãng và vững chãi. Về sau sự nghiệp sự nghiệp thu được nhiều thành công xuất sắc, được quý nhân phù trợ .
Quẻ này tình duyên nhà đạo cũng vô cùng tốt đẹp, hòa hợp và sớm được hưởng niềm hạnh phúc. Có quý nhân phù trợ nên nếu gặp vận xấu, quẻ Đồng Nhân có năng lực cải vận, hóa giải tai ương thành như mong muốn, tốt đẹp .

Viết một bình luận