Top 20 giải nghĩa quẻ xăm số 20 mới nhất 2022

Photo of author

Duới đây là những thông tin và kiến thức và kỹ năng về chủ đề giải nghĩa quẻ xăm số 20 hay nhất do chính tay đội ngũ Newthang biên soạn và tổng hợp :
Quẻ số 20 - Xăm Quan Thánh - Cổ Học

1. Quẻ số 20 – Xăm Quan Thánh – Cổ Học

 • Tác giả: cohoc.net

 • Ngày đăng: 13/3/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 84853 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Lời giải đầy đủ của quẻ số 20 – Xăm Quan Thánh

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dưới đây là lời giảng Quẻ số 20 – Xăm Quan Thánh. SỐ 020 – HẠ HẠ XÂM CHỮ Sanh tâm sự hướng thì luân, Thập bát nạn đầu thuyết dữ quân. Rating: 4.6 · ‎58 votes

Quẻ số 20 - Xâm Bà - Cổ Học

2. Quẻ số 20 – Xâm Bà – Cổ Học

 • Tác giả: cohoc.net

 • Ngày đăng: 4/5/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 94618 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Lời giải đầy đủ của quẻ số 20 – Xâm Bà

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dưới đây là lời giảng Quẻ số 20 – Xâm Bà. SỐ 20 TRUNG BÌNH (中簽) 紛紛南北路歧多. Phân phân Nam Bắc lộ kỳ đa 觸景昏迷怎奈何. Xúc cảnh hôn mê chẩm nại hà Rating: 4.6 · ‎58 votes

3. Xăm số 20 – Chọn ngày tốt

 • Tác giả: chonngaytot.com

 • Ngày đăng: 12/5/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 92547 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xăm số 20,xem ngay tot, chon ngay tot, xem ngay tot theo tuoi, … Tô đông pha giải: Tâm sự chưa quyết, tạm phải đợi thời, thời cơ tốt đến, tự có thần …

4. Chương 22: Xâm số 20, Đoán Xâm, Tác giả Dang Cap Nhat

 • Tác giả: dev.kilopad.com

 • Ngày đăng: 14/6/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 60243 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Chương 22: Xâm số 20, Đoán Xâm, Tác giả Dang Cap Nhat. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chương 22: Xâm số 20, Đoán Xâm, Tác giả Dang Cap Nhat, Tôn giáo, Tư tưởng. … *Chiếu nghiệm: Một người chủ chiếm quẻ xâm này sau tôi tớ đi hết…. xem ngay

5. Ý nghĩa quẻ số 20 và cách gieo quẻ chi tiết nhất – Phongthuyso

 • Tác giả: phongthuyso.vn

 • Ngày đăng: 26/7/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 49680 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Quẻ Phong Địa Quan – Ý nghĩa quẻ số 20 và cách gieo quẻ chi tiết nhất. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Feb 23, 2021 2. Ý nghĩa quẻ số 20 Phong Địa Quan là gì? Ý nghĩa quẻ Phong Địa Quan qua các phương diện: – Vận số: Vận số bắt đầu đi xuống. Bạn phải tự phản …… xem ngay

6. Quẻ Phong Địa Quán – Quẻ số 20 có ý nghĩa gì – Xem vận mệnh

 • Tác giả: xemvanmenh.net

 • Ngày đăng: 25/6/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 12462 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Quẻ Phong Địa Quán – Quẻ số 20 có ý nghĩa gì – Ứng dụng thực tế. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mar 2, 2018 Quẻ Quán mọi việc đều ở mức độ trung bình. Quan trọng nhấn mạnh về sự quan sát, tri kỷ và tri bỉ để thủ mà thắng. Quẻ này đặt trong các vấn đề …… xem ngay

SỐ 20 HẠ HẠ

7. SỐ 20 HẠ HẠ

 • Tác giả: quachtrantuong.forumotion.com

 • Ngày đăng: 21/1/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 81730 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: SỐ 20 HẠ HẠ Tào Tháo hạ Giang Nam Tích : Tào Tháo đem trăm vạn hùng binh xuống Giang Nam. Lưu Bị theo kế Khổng Minh liên Ngô đánh Tào, dùng hoả công. Tưởng

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Jul 9, 2012 SỐ 20 HẠ HẠ Tào Tháo hạ Giang Nam Tích : Tào Tháo đem trăm vạn hùng binh xuống Giang Nam. Lưu Bị theo kế Khổng Minh liên Ngô đánh Tào …SỐ 20 TRUNG BÌNH ( 中簽 )Oct 5, 2012SỐ 20 Xăm TrungMay 27, 2012More results from quachtrantuong.forumotion.com

8. Quẻ 20 trong 64 quẻ Kinh Dịch – Phong Địa Quán

 • Tác giả: tuvikhoahoc.vn

 • Ngày đăng: 25/7/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 58607 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Giải nghĩa quẻ Phong Địa Quán – Quẻ 20 trong 64 quẻ Kinh Dịch. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vậy có tổng 64 quẻ Kinh Dịch thì có một quẻ số 20 – Quẻ Phong Địa Quán (風 地 觀) mang ý nghĩa đặc biệt. Vậy giải quẻ số 20 Phong Địa Quán liệu là quẻ Tốt …… xem ngay

9. Luận giải ý nghĩa quẻ số 20 Phong Địa Quan (觀 guān) trong …

 • Tác giả: simhoptuoi.com.vn

 • Ngày đăng: 27/3/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 54947 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Luận giải ý nghĩa quẻ số 20 Phong Địa Quan (觀 guān) trong Kinh Dịch. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quẻ Phong Địa Quan (觀 guān) là quẻ số 20 trong kinh dịch, nó là quẻ xấu hay quẻ tốt, mang đến ý nghĩa gì cho người sở hữu sim quẻ này?… xem ngay

10. Ý nghĩa quẻ số 20 và cách gieo quẻ chi tiết nhất

 • Tác giả: xemtuoisinhcon.net

 • Ngày đăng: 13/3/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 83659 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: null

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Feb 23, 2021 Trong 64 quẻ kinh dịch thì quẻ Phong Địa Quan là quẻ thượng kinh hay hạ kinh. Và quẻ số 20 Phong Địa Quan có ý nghĩa gì.

Luận giải Quẻ Phong Địa Quán – Quẻ số 20 trong kinh Dịch

11. Luận giải Quẻ Phong Địa Quán – Quẻ số 20 trong kinh Dịch

 • Tác giả: xemvm.com

 • Ngày đăng: 23/6/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 57244 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Giải nghĩa Quẻ Phong Địa Quán: là quẻ cát có điềm “Quý nhân phù trợ”. Của mất lại về, cãi cọ mất hết, bệnh tật tiêu tan, gặp thời gặp vận, quý nhân phù trợ.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải nghĩa Quẻ Phong Địa Quán: là quẻ cát có điềm “Quý nhân phù trợ”. Của mất lại về, cãi cọ mất hết, bệnh tật tiêu tan, gặp thời gặp vận, quý nhân phù trợ…. xem ngay

100 QUẺ XÂM QUAN THÁNH - Tài liệu text - 123doc

12. 100 QUẺ XÂM QUAN THÁNH – Tài liệu text – 123doc

 • Tác giả: text.123docz.net

 • Ngày đăng: 2/1/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 44721 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: – SỐ 01: GIÁP GIÁP – ĐẠI KHIẾTXăm chữ hánNguy nguy độc bộ bạch vân gianNgọc điện thiên quan đệ nhất banPhú quí vinh hoa thiên phó nhữPhước như Đông hải thọ như sanViệt DịchBước cao vòi vọi giữa mây tuônĐiện ngọc ngàn quan thãy kính

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: SỐ 01: GIÁP GIÁP – ĐẠI KHIẾT Xăm chữ hán Nguy nguy độc bộ bạch vân gian Ngọc điện … LỜI GIẢI VIỆC CÔNG DANH : thi đậu cao làm quan tột phẩm, giầu sang… xem ngay

13. LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO QUẺ SỐ 20

 • Tác giả: trantrieuhienthanh.blogspot.com

 • Ngày đăng: 23/8/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 16430 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: LINH XĂM ĐỨC THÁNH TRẦN-HƯNG-ĐẠO        QUẺ  SỐ  20  –  THƯỢNG THƯỢNG                    TRIỆU : Tàng châu đãi giá.             …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sep 20, 2014 Dịch nghĩa : Giữ ngọc báu đợi giá. · Đông tây nhàn dạo ngắm hoa xuân, · Gắng chờ gặp gỡ người tiên tử, · Cùng dắt lên đài thưởng bạch lân. · Ý nói : …

Xăm Thượng Thượng Là Gì, Nghĩa Của Từ Thượng Cát Trong ...

14. Xăm Thượng Thượng Là Gì, Nghĩa Của Từ Thượng Cát Trong …

 • Tác giả: hawacorp.vn

 • Ngày đăng: 5/8/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1480 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Xin xăm Quan Thánh chính là xin quẻ lộc Thánh trong 100 quẻ xăm, Quẻ 96 là Thượng Cát, 97 là Thượng Thượng

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Jul 6, 2021 Với mong muốn xin ông quan lại Thánh ban mang đến quẻ lộc nhằm hóa giải rất nhiều phiền lành muộn, buồn phiền trường đoản cú sức mạnh, công việc …… xem ngay

Ý nghĩa quẻ số 24 Địa Lôi Phục - Phong thủy, Tử vi, tướng pháp

15. Ý nghĩa quẻ số 24 Địa Lôi Phục – Phong thủy, Tử vi, tướng pháp

 • Tác giả: lykhi.com

 • Ngày đăng: 13/2/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 89038 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Ý nghĩa quẻ Địa Lôi Phục: Phản dã. Tái hồi. Lại có, trở về, quay đầu, bên ngoài, phản phục, phục hưng, phục hồi. Sơn ngoại thanh sơn chi tượng: tượng ngoài núi lại còn có núi nữa.phản bội, phản đòn, động trong manh nha, giật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quẻ Địa Lôi Phục theo phương hướng không gian. dia loi phuc do hinh. Ý nghĩa quẻ Địa Lôi Phục. ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 24 ĐỊA LÔI PHỤC – (BƯỚC NGOẶT)…. xem ngay

Tục xăm thẻ đầu xuân: Tin vào những điều may mắn

16. Tục xăm thẻ đầu xuân: Tin vào những điều may mắn

 • Tác giả: laodong.vn

 • Ngày đăng: 18/5/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 71242 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Từ xưa người Việt Nam đã có tục rút quẻ thẻ. Vào ngày đầu năm mới, người dân đến chùa, miếu và thường rút thẻ xem vận may rủi trong…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Jan 26, 2020 Quẻ thẻ làm bằng gỗ, viết bằng tiếng Hán hoặc tiếng Việt, trên một số thẻ viết bằng chữ tiếng Việt, người dân được giải nghĩa sẵn trên giấy…. xem ngay

Xin xăm QUAN THÁNH chuẩn xác hôm nay - Tử Vi Số Mệnh

17. Xin xăm QUAN THÁNH chuẩn xác hôm nay – Tử Vi Số Mệnh

 • Tác giả: tuvisomenh.com.vn

 • Ngày đăng: 17/6/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 36818 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Xin xăm quan Thánh thành tâm chuẩn xác hôm nay. Chức năng xin xăm quan Thánh được Tử Vi Số Mệnh chuyển từ 100 quẻ xăm quan thánh gửi tới bạn có lòng thành.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đinh Lang về hay việc liền bỏ vợ. Người xin được quẻ xâm này, gia đạo không yên ổn, mọi việc đều không như ý, cẩn thận hoạ tai, các việc đều xấu …. xem ngay

Phong tục xin xăm, xin keo, bấm quẻ đầu năm mới là gì?

18. Phong tục xin xăm, xin keo, bấm quẻ đầu năm mới là gì?

 • Tác giả: www.bachhoaxanh.com

 • Ngày đăng: 14/1/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 17195 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Hằng năm cứ vào dịp tết, người Việt chúng ta thường có phong tục xin xăm, xin keo, bấm quẻ với mong được một năm nhiều khởi sắc và thành công hơn.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với một số nơi không có người luận giải quẻ xăm, người xin khấn sẽ tự tìm … Tục xin keo có ý nghĩa rằng người xin đang hỏi ý thần linh về một dự định …… xem ngay

Xin xăm Quan Âm Bồ Tát linh quẻ hỏi việc - tượng phật trần gia

19. Xin xăm Quan Âm Bồ Tát linh quẻ hỏi việc – tượng phật trần gia

 • Tác giả: tuongphattrangia.com

 • Ngày đăng: 5/8/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 85538 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Thông tỏ ĐỦ ĐƯỜNG khi gieo 32 quẻ Quan Âm Bồ Tát linh xăm – HỮU ÍCH – Xin xăm Quan Âm Bồ Tát linh quẻ hỏi việc dành cho những người cần ra quyết định !

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Jun 20, 2021 Làm lành tưởng Phật, khỏi đàng tai ương. Quẻ số 20, D A D D A. QUẺ PHONG NẨM (Trung Kiết). Rễ sâu, …… xem ngay

20. Ý nghĩa 64 quẻ dịch

 • Tác giả: amtradichly.vn

 • Ngày đăng: 25/8/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 60426 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Ý nghĩa 64 quẻ dịch | Ấm trà dịch lý. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xâm lấn. Tai vạ, lỗi bậy bạ, không lề lối, không qui củ, làm càn đại, chống đối, … Kim ngọc mãn đường chitượng: Tượng vàng bạc đầy nhà; bạn hữu, số nhiều…. xem ngay

Viết một bình luận