QUẺ SỐ 24 – QUẺ XÂM BẮC ĐẾhotline tư vấn dịch vụ ( qua Zalo ) : 0817.505.493.
E-Mail : leduymerch204@gmail.com
Nhóm điều tra và nghiên cứu huyền học sâu xa .

QUẺ SỐ 24 – QUẺ XÂM BẮC ĐẾ

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 24 – Quẻ Xâm Bắc Đế

SỐ 24 THƯỢNG THƯỢNG
Đường Thế Dân du Âm cung
Tích: Tiểu Long Vương phạm luật trời vì làm mưa sai giờ sai lượng nước, Thừa Tướng nhà Đường là Nguỵ Trưng lên thiên đình làm giám trảm, Tiểu Long Vương cầu cứu với vua Đường là Lý Thế Dân, vua nói: “Vào lúc đúng ngọ sẽ cùng Nguỵ Trưng đánh cờ để kéo dài thời gian.” Nhưng Nguỵ Trưng xuất hồn mà chém Tiểu Long Vương, Long vương giận hoá hồn vào cung quấy phá, Vua bị bệnh hồn du âm tào, Vua sợ hứa cúng tế quỉ đói, siêu độ âm hồn, mới được hoàn dương mà lo trị giang sơn.
Thi
白鹤九霄鳴 Bạch hạc cữu tiêu minh
空中萬里聲 Không trung vạn lý thanh
犀牛放望月 Tê ngưu phóng vọng nguyệt
吉慶自分明 Cát khánh tự phân minh
* Dịch:
Hạc lượn trời cao cất tiếng vang
Xa dội trên cao ngàn dặm đàng
Ngước nhìn trăng sáng loài tê giác
Cảnh tốt mừng vui đã rõ ràng
Gia Đạo
汝家無事不須疑 Nhữ gia vô sự bất tu nghi
久夢如何有约期 Cữu mộng như hà hữu ước kỳ
人若安然無他事 Nhân nhược an nhiên vô tha sự
提防暗里小人欺 Đề phòng ám lý tiểu nhân khi
* Dịch:
Trong nhà an tịnh khỏi cần lo
Mãi ngũ có đâu dịp hẹn hò
Muốn được an lành không rắc rối
Người hiểm hại mình nhớ phòng cho
Bàn: Tuy vui vẻ, nhưng tháng 3 có bệnh nhẹ, hao tài, trôm cướp thăm viếng. Nhà cửa nên cẩn thận, nên thành tâm cúng vái gia thần, mới bình an hưng vượng.
Tuổi Mạng
明月當空處處輝 Minh nguyệt đương không xứ xứ huy
然朗光輝照昏迷 Nhiên lãng quang huy chiếu hôn mê
所謀遠逹家聲顕 Sở mưu viễn đạt gia thanh hiển
富貴榮華福樂齊 Phú quí vinh hoa phúc lạc tề
* Dịch:
Trăng tỏ trên cao chiếu khắp nơi
Lui tới sáng trong chẳng đổi dời
Các việc thành công nhà hiển đạt
Vinh hoa phú quí nhất trên đời
Bàn: Tuổi vận hanh thông vui vẻ, tuy có ít trở khó nhưng không đáng ngại, nhà hưng vượng bình an.
Buôn bán
夏春生意有小災
守份求神能保財
圓月秋交時運轉
貨物轉流利路開
* Âm:
Hạ xuân sanh ý hữu tiểu tai
Thủ phần cầu thần năng bảo tài
Viên nguyệt thu giao thời vận chuyến
Hoá vật chuyển lưu lợi lộ khai
* Dịch:
Xuân hạ bán mua phải chịu hao
An phận cầu thần đến giúp mau
Thu đến trăng tròn thời vận chuyển
Lợi nhiều buôn bán hàng ra vào
Bàn: Tháng xuân hạ buôn bán có hao hụt, theo cũ mà kinh doanh, qua thu mới thuận lợi.
Mưu Vọng
心欲抽開事未閒 Tâm dục trừu khai sự vị nhàn
使無失去把身安 Sử vô thất khứ bả thân an
如今得有靑雲路 Như kim đắc hữu thanh vân lộ
歩上天梯見廣寒 Bộ thượng thiên thê kiến quảng hàn
* Dịch:
Việc chẳng nhẹ nhàn muốn bỏ qua
Việc đã qua rồi thủ phận ta
Đường nối trời cao ngày đã tới
Thang mây trèo vượt gặp hằng nga
Bàm: Mưu việc lúc đầu có trở ngại, tháng 3, 5, 8, 11 phải có tiền bạc trợ giúp, mới được thành công.
Lục Súc
養飼今戴一齊開 Dưởng tư kim đới nhất tề khai
但在初春有不碍 Đãn tại sơ xuân hữu bất ngai
必须待到秋冬日 Tất tu đãi đáo thu đông nhật
猪肥牛壯財利來 Trư phì ngưu tráng tài lợi lai
* Dịch:
Gia súc năm nay được đủ đàn
Ngay lúc đầu xuân gặp chẳng an
Nên chờ lúc tiết thu đông đến
Heo to trâu mạnh nặng tiền vàng
Bàn: Tháng xuân có ít trở ngại, qua thu nên nuôi nhiều sẽ có lời lớn.
Người Đi
只望行人在眼前 Chỉ vọng hành nhân tại nhãn tiền
如何歸去免遲延 Như hà qui khứ miễn trì diên
要知何日音信至 Yếu tri hà nhật âm tín chí
明月圓時人正還 Minh nguyệt viên thời nhân chánh hoàn
* Dịch:
Người đi mõi mắt mãi chờ trông
Dây dưa chẳng biết có về không
Muốn biết ngày nào tin tức đến
Đợi lúc trăng tròn hết nhớ mong
Bàn: Người đi đắc chí, có quí nhân trùng trùng, tháng 3, 4, 12 có tin.
Hôn nhân
婚姻本是合圑圓 Hôn nhân bổn thị hiệp đoàn viên
何必慌忙心里懸 Hà tất hoang mang tâm lý huyền
自是有緣千里合 Tự thị hữu duyên thiên lý hợp
管教男女共安全 Quản giao nam nữ cộng an toàn
* Dịch:
Hôn nhân đã rõ được đoàn viên
Đâu cần lo nghĩ dạ ưu phiền
Tự có nhân duyên ngàn dặm tốt
Đôi bên hai họ được bình yên
Bàn: Duyên số tốt, hôn nhân thành, nam nữ tâm đầu ý hợp, bá niên giai lão.
Kiện Tụng
龍虎相逢事有猜 Long hổ tương phùng sự hữu sai
一輪明月照天涯 Nhất luân minh nguyệt chiếu thiên nhai
己分玉石何須慮 Dĩ phân ngọc thạch hà tu lự
君心不必亂如麻 Quân tâm bất tất loạn như ma
* Dịch:
Cọp rồng gặp mặt việc đôi co
Vực trời trăng chiếu một vầng to
Đã phân ngọc đá sao phiền muộn
Lòng nay đâu phải rối tơ vó
Bàn: Việc kiện thưa có quan trên xét xử, đừng hoang mang, hoà là tốt.
Thất Vật
如今己到別人家 Như kim dĩ đáo biệt nhân gia
莫把平人作盗冤 Mạc bả bình nhân tác đạo oan
踪迹有方終久出 Tông tích hữu phương chung cữu xuất
斯時得見也難全 Tư thời đắc kiến dả nan toàn
* Dịch:
Hôm nay đồ đã ở nhà ai
Chớ nghi người trộm phải oan thay
Tung tích phương nào sau sẽ biết
Lúc này thấy được cũng hao bay
Bàn: Đồ vật tìm được nhưng khó toàn vẹn, không được nghi ngờ người khác.
Đoán Bệnh
從來禍福兩無門 Tùng lai họa phước lưỡng vô môn
總是人招不必論 Tổng thị nhân chiêu bất tất luân
正好當天求保佑 Chánh hảo đương thiên cầu bảo hựu
莫教明月照孤神 Mạc giao minh nguyệt chiếu cô thần
* Dịch:
Phước họa theo ngay cửa thẳng vào
Do người mời gọi biết nói sao
Lúc này phải khấn cầu trời giúp
Đừng bảo đơn thân trăng chiếu cao
Bàn: Bệnh có âm tà, cầu trời cao bảo hộ, trị đúng thuốc mới bình an.

Trên đây là toàn bộ diễn giải để bạn đọc tham khảo. Để được tư vấn đầy đủ vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY.

Thảo luận cùng chúng tôi :

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM XTử Vi Cổ Học nhận luận giải nâng cao lá số tử vi ( có tính phí ), vui mừng liên hệ email leduymerch204@gmail.com, SĐT / Zalo : 0817.505.493 hoặc Facebook

Viết một bình luận