QUẺ SỐ 36 – XĂM TẢ QUÂN

Photo of author


hotline tư vấn dịch vụ ( qua Zalo ) : 0817.505.493.
E-Mail : leduymerch204@gmail.com
Nhóm điều tra và nghiên cứu huyền học sâu xa .

Bạn đang đọc: QUẺ SỐ 36 – XĂM TẢ QUÂN

QUẺ SỐ 36 – XĂM TẢ QUÂN

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 36 – Xăm Tả Quân

Xâm Số 036
TAM THẬP LỤC
Đáo để hầu môn tợ hải thâm.
Na tương phong võ bất đình lâm.
LỗHầu bất nhộ do thiên dã,
Không ỷ lan can hoài muộn tầm.
NGHĨA
Nầy cửa nhà quan tợ biển sâu,
Dãi dầu mưa gió có ra đâu.
LỗHầu chẳng gặp là Trời khiến,
Luống dựa rào thưa mắt sầu.
GIẢI
Mạng trung vị quới,
Thìn hồ trực dãi,
Uổng khứ cầu danh.
Tự nhiên hữu thành.
NGHĨA
Trong số mạng chưa đặng khá, dầu muốn cầu danh cũng uổng công, phải chờ đến tháng Thìn mới tốt, chừng ấy tự nhiên làm việc gì cũng nên cả.
LỜI BÀN
Bổn mạng: Bổn mạng còn lận đận, thời vận không có, vậy nên buồn bực hoài, muốn làm việc chi cũng đều không được, nên phải thủ phận chờ thời.
Gia đạo: Vận nhà đang lúc đen lắm, kẻ đau người ốm không có sự gì là vui vẻ, nên phải thành tâm khấn vái và tu nhơn tích đức cho lắm họa may mới đặng bình yên.
Mưu sự: Việc còn lai láng không biết mối mang, mà người lại không ưa mình, nếu muốn ra mưu việc thì chỉ uổng công, vậy nên phải chờ thời.
Cưới gả: Sự cưới gả thì không phải thiên duyên, mà hai mạng lại không hạp, huống chi sự cầu hôn này lại khó nữa, nếu có được về sau vợ chồng cũng chếch mác không ra gì.
Chiếm bịnh: Bịnh này bị Thánh Thần quở trách trước không van vái, vậy nên bịnh trầm trệ, phải mau mau tế lễ làm phước, may Trời Phật giúp đỡ họa có đổi số được.
Cầu tài: Việc cầu tài thì rất khó trải gió dầm mưa mà cũng không được gì, phải an thường chờ đến đầu tháng thì cầu mới được.
Cầu quan: Quẻ này cầu quan thiệt rất xấu, đi hoài mà không thấy được người trên, là bởi vận mạng không có, nên nhiều người ngăn trở gièm pha, nếu cượng cầu cũng không được, phải thủ phận chờ thời sau rồi cũng nên.
Xuất hành: Xuất hành thì phải bị sự khốn khổ, đến đâu người đều không ưa, bôn ba hoài mà không biết nơi nào là định chỗ, vậy nên an phận ở nhà thì đặng thong thả.
Kiện cáo: Sự kiện cáo xấu lắm đã chịu nhiều phen, lại bị lao tù, đến ngày Thìn việc mới xong.
Mất đồ: Đồ này mất không biết hướng nào tìm lại, không nghe tin tức chi cả, đi dò la cũng vô ích.

Trên đây là toàn bộ diễn giải để bạn đọc tham khảo. Để được tư vấn đầy đủ vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY.

Thảo luận cùng chúng tôi :

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM XTử Vi Cổ Học nhận luận giải nâng cao lá số tử vi ( có tính phí ), sung sướng liên hệ email leduymerch204@gmail.com, SĐT / Zalo : 0817.505.493 hoặc Facebook

Viết một bình luận