Phân biệt cấu trúc Despite , In spite of, Although, Though, Even though – Step Up English

Photo of author

4.3 (86.52%)

1482

votes

Despite, In Spite of, Although, Though và Even though là những liên từ chỉ sự tương phản mang nghĩa là “mặc dù”. Mặc dù mang nghĩa giống nhau nhưng chúng lại có ngữ pháp khác biệt nhau. Ở bài viết này, Step Up sẽ đưa ra cách phân biệt cấu trúc Despite, In Spite of, Although, Though và Even though.

Để thuận tiện ghi nhớ kỹ năng và kiến thức hơn, tất cả chúng ta chia ra làm 2 nhóm từ nhé :

 • Nhóm 1 : Despite / In spite of
 • Nhóm 2 : Although, Though và Even though

1. Cấu trúc Despite và In spite of

Liên từ Despite và In spite of là những từ chỉ sự nhượng bộ, chúng giúp làm rõ sự tương phản của hai hành động hoặc sự việc trong cùng một câu.

Cấu trúc

Khi Despite và In spite of ở đầu câu thì phải thêm dấu “, ” khi kết thúc mệnh đề .

Cấu trúc :

 • Despite/In spite of + Noun/Noun Phrase/V-ing, S + V + …

 • S + V + …despite/in spite of + Noun/Noun Phrase/V-ing.

Ví dụ: 

 • Despitethe bad weather, I still go to school

(Mặc cho thời tiết xấu, tôi vẫn đến trường.)

 • He still came to visit me sickin spite ofbeing very busy

(Anh ấy vẫn đến thăm tôi ốm mặc dù rất bận rộn.)

 Cấu trúc despite

Tìm hiểu thêm: Cấu trúc Allow trong tiếng Anh

Một số chú ý quan tâm khi sử dụng cấu trúc Despite / In spite of

Lưu ý 1: Cấu trúc Despite the fact that

Cả Despite và In spite of đều đứng trước “the fact that” tạo thành một mệnh đề trạng ngữ. Theo sau mệnh đề này là mệnh đề chính của câu. 

Cấu trúc: Despite/In spite of the fact that + Clause, Main clause

Cấu trúc này rất dễ gây nhầm lẫn vì do người học tiếng Anh thường ghi nhớ máy móc Despite và In spite of không hề tích hợp với mệnh đề, hoặc nhớ nhầm cấu trúc sang cấu trúc Despite / of the fact that .

Ví dụ:

 • The weather in Vietnam is quite hotdespite the fact thatit’s not over spring

(Thời tiết ở Việt Nam khá nóng mặc dù chưa qua mùa xuân)

 • In spite of the fact thatMary was sick, she came to work .

(Mặc dù bị ốm nhưng cô ấy vẫn cố gắng làm việc)

Lưu ý 2: Vị trí của Despite và In spite of có thể đứng ở mệnh đề đầu hoặc mệnh đề sau đều được.

Ví dụ:

 • Despite his leg pain, he still plays soccer

(Mặc dù chân đau nhưng anh ấy vẫn đi đá bóng)

 • He still plays soccerdespitehis leg pain .

(Anh ấy vẫn đi đá bóng mặc dù chân đau)

Lưu ý 3: Trong bài kiểm tra năng lực Ielts, Despite thường được ưu tiên sử dụng hơn In spite of

HNNP dai

2. Cấu trúc Although, Though, Even though

Về mặt ngữ nghĩa, Although, Though và even Though tương đồng với cấu trúc Despite và In spite of. Vì vậy chúng có thể dùng thay thế cho nhau. Tuy nhiên chúng lại có sự khác biệt về mặt ngữ pháp.

Cấu trúc

Trong tiếng Anh cơ bản, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các từ này sửa chữa thay thế cho nhau mà không bị đổi khác về mặt ngữ nghĩa .

Cấu trúc: Although/ though/ even though + S + V (chia theo thì thích hợp)

Ví dụ:

 • He still chases after Annaeven thoughhe knows she doesn’t like him .

(Anh vẫn đuổi theo Anna dù biết cô không thích anh.)

 • Althoughyour parents won’t let him, he still goes out with you .

(Mặc dù bố mẹ không cho phép nhưng anh ta vẫn ra ngoài với bạn.)

Lưu ý: Cả 3 liên từ đều có thể đứng ở đầu hoặc giữa câu. Khi sử dụng chúng ở đầu câu, phải thêm dấu “,” khi kết thúc mệnh đề

 Cấu trúc despite

Cách dùng

Mặc dù Although, Though, Even though có nghĩa hoàn toàn giống nhau và có thể thay thế cho nhau nhưng ngữ cảnh và sắc thái biểu đạt 3 từ này lại khác nhau.

 • Sử dụng Though ở đầu mang nghĩa trang trọng hơn so với Although .
 • Even though miêu tả sự tương phản mạnh hơn although và though .
 • Sử dụng mệnh đề rút gọn với Although và Though trong văn viết sang trọng và quý phái. Ngược lại, Though lại thường được sử dụng trong tiếng Anh tiếp xúc hàng ngày với nghĩa thân thiện, không sang chảnh .

Ví dụ:

 • Thoughhe was busy, he still came to see me .

(Dù bận nhưng anh ấy vẫn đến gặp tôi.)

(Lương cô ấy thấp mặc dù công việc vất vả.)

App dai

3. Chuyển đổi câu giữa Although và Despite

Nguyên tắc chung khi biến hóa câu giữa Although và Despite là :

 • Although / though + mệnh đề
 • Despite / in spite of + cụm từ

Dưới đây là 1 số ít cách biến hóa từ mệnh đề sang cụm từ

Nếu chủ ngữ là danh từ + be + tính từ

Trong trường hợp này, ta đem tính từ đặt trước danh từ và bỏ động từ to be

Although + S + V 

=> In spite of/ despite + a/an/ the + ADJ + N

Ví du:

 • Although the rain is heavy, she still goes to work .

=> Despite the heavy rain, she still goes to work

(Mặc dù trời mưa nhưng cô ấy vẫn đi làm.)

 • Although the shirt was beautiful,she didn’t buy it because she ran out of money .

=> In spite of the beautiful shirt, she didn’t buy it because she ran out of money .

(Mặc dù chiếc áo rất đẹp nhưng cô ấy không mua vì hết tiền.)

 Cấu trúc despite

Nếu chủ ngữ 2 mệnh đề giống nhau

Khi chủ ngữ của 2 mệnh đề giống nhau, ta bỏ chủ ngữ, động từ thêm “ ing ” .
Ví dụ :

 • Although she was ill, she still went to school

=>  Despite being ill, he still went to school.

(Mặc dù ốm nhưng cô ấy vẫn tới trường)

 • Although he is poor, he is still playful .

=>In spite of being poor, he is still playful.

(Dù nghèo khó nhưng vẫn ham chơi.)

Nếu chủ từ là đại từ + be + tính từ

Ta đổi khác đại từ thành chiếm hữu, đổi tính từ thành danh từ và lược bỏ be

Ví dụ: 

 • Although he was sick, he still played volleyball .

=> Despite his sickness, he still played volleyball.

(Mặc dù ốm, anh ấy vẫn chơi bóng chuyền)

 • Although he is fine, he can still get sick .

=> In Spite of his fineness, he can still get sick.

(Mặc dù anh ấy khỏe nhưng anh ấy vẫn có thể bị ốm)

Lưu ý: Cách chuyển đổi này có thể áp dụng với cấu trúc Because => Because of

4. Bài tập ứng dụng cấu trúc Despite

Cùng làm bài tập dưới đây để nắm vững kỹ năng và kiến thức về cấu trúc Despite, In spite of, Although, Though, Even though nhé !

 Cấu trúc despite

1. … … … … … .. she is beautiful, everybody hates her .
2. … … … … … .. earning a low salary, Sara helped her parents
3. Anna did not do well in the exam … … … … … .. working very hard .
4. Lisa never talked to him … … … … … .. she loved him .
5. … … … … … .. I was very hungry, I couldn’t eat .
6. … … … … … .. it was cold, Marie didn’t put on her coat .
7. … … … … … .. the weather was bad, we had a good time .
8. Hung did the work … … … … … .. being ill .
9. She refused the job … … … … … .. the low salary .
10. He runs fast … … … … … .. his old age .

app vua

Đáp án:

1. Although
2. In spite of
3. In spite of
4. Although
5. Although
6. Although
7. Although
8. In spite of
9. Because of

10. In spite of

Trên đây là tất tần tật về cấu trúc Despite và cách Phân biệt cấu trúc Despite, In spite of, Although, Though, Even though. Nếu bạn còn thắc mắc hãy comment xuống dưới, Step Up sẽ giải đáp giúp ban. Chúc các bạn học tập tốt.

HNNP vuong

Comments

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Tiếng Anh

Viết một bình luận