Hàm AVERAGE trong Excel: Cách sử dụng để tính trung bình cộng đơn giản

Biên tập bởi Đặng Lê Huy

Cập nhật 1 năm trước

13.903

Hàm AVERAGE là một hàm rất phổ biến trong Excel để tính toán số liệu bên cạnh hàm SUM. Trong bài viết này, Điện máy XANH sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm AVERAGE nhé.

Ví dụ trong bài được thực hiện trên phiên bản Excel 2016. Bạn có thể áp dụng tương tự trên các phiên bản Excel khác như: 2007, 2010, 2013, 2017 và Microsoft Excel 365.

1Công thức hàm AVERAGE

Hàm AVERAGE được dùng để tính trung bình cộng của một dãy số trong bảng tính .
=AVERAGE(number1,number2,…)
Trong đó :

  • number1 (Bắt buộc): Số thứ nhất, tham chiếu ô, hoặc phạm vi mà bạn muốn tính trung bình.
  • number2,… (Tùy chọn): Các số, tham chiếu ô hoặc phạm vi bổ sung mà bạn muốn tính trung bình, tối đa là 255.

Công thức hàm AVERAGE

2Ví dụ hàm AVERAGE

Bạn hoàn toàn có thể tải file Excel của ví dụ bên dưới tại đây. Trong các công thức, bạn cần sử dụng USD để cố định và thắt chặt giá trị các khoanh vùng phạm vi .

Tính điểm học sinh

Đây là một trong những ứng dụng thường được sử dụng nhất của hàm này khi giáo viên cần tính điểm trung bình của học viên để xếp loại .
Ví dụ ta cần tính điểm trung bình theo thông tin như sau :

Ví dụ tính điểm trung bình của học sinh

Tại ô G3, ta dùng công thức

=AVERAGE(D3:F3)

Sử dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình của học sinh

Tính lương trung bình theo tháng

Một nhân viên cấp dưới bán hàng sẽ có lương các tháng khác nhau tùy thuộc vào doanh thu của từng tháng. Ta lấy tổng thu nhập chia cho số tháng sẽ ra lương trung bình của một nhân viên cấp dưới bán hàng .
Ví dụ ta cần tính lương trung bình theo thông tin như sau :

Ví dụ tính lương trung bình của nhân viên

Tại ô C9, ta dùng công thức

=AVERAGE(C3:C8)

Sử dụng hàm AVERAGE để tính lương trung bình của nhân viên

3Cách fix lỗi #VALUE! hàm AVERAGE

Nếu hàm AVERAGE tham chiếu đến các ô có chứa giá trị # VALUE ! thì công thức sẽ dẫn đến lỗi # VALUE !. Để khắc phục, tất cả chúng ta sử dụng phối hợp hàm AVERAGE cùng với IF và ISERROR .
Trong ví dụ dưới đây, vì ô E3 Open lỗi # VALUE ! nên hàm AVERAGE tại ô G3 cũng Open lỗi # VALUE ! .

Lỗi #VALUE! khi sử dụng hàm AVERAGE

Tại ô G3, ta thay thế sửa chữa bằng công thức sau để khắc phục :

=AVERAGE((IF(ISERROR(D3:F3),””,D3:F3)))

Cách làm này cũng hiệu suất cao để khắc phục các lỗi # N / A, # NULL, # DIV / 0 ! .

Khắc phục lỗi #VALUE! khi sử dụng hàm AVERAGE

4Hàm AVERAGEIF

Hàm AVERAGEIF trả về giá trị trung bình của toàn bộ các ô trong một khoanh vùng phạm vi cung ứng tiêu chuẩn đưa ra. Đây hoàn toàn có thể coi là một sự tích hợp của hàm AVERAGE và hàm IF .
=AVERAGEIF(range, criteria, average_range)
Trong đó :

  • Range (Bắt buộc): Một hoặc nhiều ô để tính giá trị trung bình, bao gồm các số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
  • Criteria (Bắt buộc): Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bản xác định các ô sẽ tính giá trị trung bình.
  • Average_range (Tùy chọn): Tập hợp các ô thực tế để tính giá trị trung bình. Nếu bỏ qua, Range sẽ được dùng.

Ví dụ ta có bảng lệch giá các loại hàng dưới đây và ta cần tính lệch giá trung bình của táo .

Ví dụ hàm AVERAGEIF

Tại ô D10, ta dùng công thức

=AVERAGEIF(D3:D7,”Táo”,E3:E7)

Sử dụng hàm AVERAGEIF để tính trung bình theo điều kiện

Trên đây là bài viết san sẻ cho bạn cách dùng hàm AVERAGE để tính trung bình trong Excel. Mong rằng những thông tin trên đã giúp ích cho bạn trong việc hiểu và sử dụng hàm này cho việc làm của mình .

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Tin Học

Viết một bình luận