Hướng dẫn cách sử dụng Hàm Max trong Excel qua ví dụ bài tập

Hàm Max trong Excel được phân loại là hàm thống kê. Hàm được sử dụng để trả về giá trị lớn nhất của một vùng dữ liệu cụ thể. Khác với hàm MAXA, hàm MAX sẽ đếm số nhưng bỏ qua các ô trống, ô chứa giá trị là văn bản, hoặc các giá trị logic TRUE và FALSE.

Hàm Max trong Excel

Như Ben Computer đã đề cập ở trên, hàm Max trong Excel được sử dụng để tìm giá trị lớn nhất trong tập, chuỗi giá trị. Ngược lại để tìm giá trị nhỏ nhất trong tập giá trị, chúng ta sẽ sử dụng hàm Min.

Hàm Max trong Excel

Cú pháp hàm Max trong Excel

Công thức, cú pháp hàm Max trong Excel có dạng như dưới đây:

=MAX(number1, [number2], …)

Trong đó: Number1 và Number2 là các đối số hoặc vùng dữ liệu của hàm Max. Tham số Number1 là bắt buộc, tham số Number2 là tùy chọn.

Trong Excel 2007 và các phiên bản cao hơn, hàm Max đồng ý tối đa 255 đối số. Trên các phiên bản Excel cũ hơn, gồm có Excel 2003 và các phiên bản cũ hơn, hàm Max chỉ hoàn toàn có thể đồng ý tối đa 30 đối số số .
Các tham số này hoàn toàn có thể được cung ứng dưới dạng hằng số hoặc tham chiếu ô, vùng tài liệu. Nếu các tham số này là tham chiếu ô hoặc mảng ô thì hàm Max bỏ lỡ các ô trống và giá trị văn bản, giá trị logic trong khoanh vùng phạm vi các ô được phân phối .

Hàm Max có sẵn trong phiên bản Excel nào?

Hàm Max có sẵn trong các phiên bản Excel gồm có : Excel cho Office 365, Excel 2019, Excel năm nay, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000 .

Cách sử dụng hàm Max trong Excel

Làm một hàm trang tính, hàm Max có thể được sử dụng như một phần của công thức trong ô bảng tính. Để tìm hiểu cách sử dụng hàm Max trong Excel, chúng ta xem qua một số ví dụ dưới đây:

Cho bảng tài liệu như dưới đây, trách nhiệm của bạn là tính số điểm, giá trị cao nhất trong bảng tài liệu này :
Cách sử dụng hàm Max trong Excel - Ảnh 1
Công thức hàm Max được sử dụng có dạng :
Cách sử dụng hàm Max trong Excel - Ảnh 2
Trong công thức trên, hàm Max Excel bỏ lỡ giá trị trống và trả về tác dụng là 100 .
Cách sử dụng hàm Max trong Excel - Ảnh 3

Tương tự, trong ví dụ dưới đây hàm Max bỏ qua các giá trị logic và trả về kết quả như sau:

Cách sử dụng hàm Max trong Excel - Ảnh 4
Cách sử dụng hàm Max trong Excel - Ảnh 5

Một số lưu ý khi sử dụng hàm Max trong Excel

Dưới đây là 1 số ít chú ý quan tâm quan trọng khi sử dụng hàm Max để tính giá trị lớn nhất trong chuỗi giá trị cũng như một số ít lỗi phổ cập mà người dùng hay gặp phải khi sử dụng hàm Excel này :

  1. Hàm Max Excel trả về lỗi #VALUE! nếu tham số được cung cấp cho hàm không phải giá trị số.
  2. Nếu các đối số không chứa số, hàm Max trả về giá trị là 0.
  3. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hàm MAX và MAXA là hàm MAXA đánh giá các giá trị TRUE và FALSE lần lượt là 1 và 0. Vì vậy nếu bảng tính chứa các giá trị logic chúng ta có thể sử dụng hàm MAXA.
  4. Hàm Max bỏ qua các ô trống, không chứa giá trị nào.
  5. Hàm Max trên Excel 2010 và các phiên bản mới hơn chấp nhận tối đa 255 đối số.
  6. Các đối số hàm Max có thể được cung cấp dưới dạng số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Bài viết trên đây Ben Computer vừa giới thiệu cho bạn về hàm Max trong Excel và cách sử dụng, cú pháp cũng như các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm Excel này. Hy vọng với những thông tin mà Ben vừa giới thiệu trên đây sẽ giúp bạn làm chủ được hàm Max Excel dễ dàng hơn.

Ngoài ra bạn đọc hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm 1 số ít bài viết đã có trên trang để tìm hiểu và khám phá thêm chi tiết cụ thể cách sử dụng hàm lấy ký tự bất kể trong Excel như thế nào nhé .

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Tin Học

Viết một bình luận