Cách chứng minh đường trung trực lớp 7

Định nghĩa về đường trung trực được đề cập trong kỹ năng và kiến thức toán học lớp 7. Tổng quát lại định nghĩa đường trung trực là gì và những dạng toán thường gặp về đường trung trực để những bạn tìm hiểu thêm và ôn lại kỹ năng và kiến thức cơ bản nào .

Mục lục

 1. Định nghĩa đường trung trực là gì?
 2. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
 3. Định lý 1
 4. Định lý 2
 5. Đường trung trực trong tam giác
 6. Tính chất đường trung trực của tam giác
 7. Các dạng toán thường gặp
 8. Dạng 1: Chứng minh đường trung trực của một đoạn thẳng
 9. Dạng 2: Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau
 10. Dạng 3: Bài toán về giá trị nhỏ nhất
 11. Dạng 4: Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác
 12. Dạng 5: Bài toán về đường trung trực trong tam giác cân
 13. Dạng 6: Bài toán về đường trung trực trong tam giác vuông
 14. Một số câu hỏi hay gặp về đường trung trực của đoạn thẳng
 15. Số đường trung trực trong một đoạn thẳng?
 16. Cách viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng
 17. Một số bài tập về đường trung trực

Định nghĩa đường trung trực là gì?

Trong hình học phẳng, đường trung trực của một đoạn thẳng là đường vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng đó .

Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy .loading

Đường thẳng d đi qua trung điểm I của đoạn thẳng AB là đường trung trực.

Định lý 1

Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đóGiả thiết :

 • d là trung trực của đoạn thẳng AB.
 • M thuộc d

Kết luận :

 • MA = MB

loadingĐiểm M, I thuộc đường trung trực d của AB .

Định lý 2

Điểm cách đều hai đầu mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó .Nhận xét : Tập hợp những điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó .

Đường trung trực trong tam giác

Trong một tam giác, đường trung trực của mỗi cạnh là đường trung trực của tam giác đó .loadingĐường thẳng a là đường trung trực ứng với cạnh BC của tam giác ABC

Tính chất đường trung trực của tam giác

Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác đó. Điểm O là giao điểm của những đường trung trực của tam giác ABC .Ta có : OA = OB = OCloadingTính chất 3 đường trung trực của tam giác .Giao điểm của ba đường trung trực của một tam giác là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó. O là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác ABC. Khi đó, O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .loadingTính chất 3 đường trung trực của tam giác .Trong tam giác cân, đường trung trực ứng với cạnh đáy đồng thời là đường phân giác, đường trung tuyến và đường cao cùng xuất phát từ đỉnh đối lập với cạnh đó .loadingTính chất đường trung trực trong tam giác cân .Trong tam giác vuông, giao điểm của ba đường trung trực chính là trung điểm của cạnh huyền. Tam giác ABC vuông tại B. Khi đó, giao điểm của ba đường trung trực là trung điểm E của cạnh huyền AC .loadingTính chất đường trung trực trong tam giác vuông .

Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Chứng minh đường trung trực của một đoạn thẳng

Để chứng minh đường thẳng d chính là đường trung trực của đoạn thẳng AB cho trước, ta cần chứng minh d chứa hai điểm cách đều A và B hoặc hoàn toàn có thể sử dụng định nghĩa đường trung trực .

Dạng 2: Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau

Để giải dạng toán này, ta cần dùng định lý sau : Điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng thì sẽ cách đều hai mút của đoạn thẳng đó .

Dạng 3: Bài toán về giá trị nhỏ nhất

Sử dụng đặc thù của đường trung trực nhằm mục đích thay độ dài của đoạn thẳng thành độ dài của đoạn thẳng khác bằng với nó .Sử dụng bất đẳng thức của tam giác để tìm giá trị nhỏ nhất .

Dạng 4: Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác

Sử dụng đặc thù giao điểm những đường trung trực của tam giác .Định lý : Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác đó .

Dạng 5: Bài toán về đường trung trực trong tam giác cân

Chú ý rằng trong tam giác cân, đường trung trực của cạnh đáy đồng thời là đường trung tuyến, đường phân giác ứng với cạnh đáy này .

Dạng 6: Bài toán về đường trung trực trong tam giác vuông

Chú ý rằng trong tam giác vuông, giao điểm những đường trung trực là trung điểm cạnh huyền .

Một số câu hỏi hay gặp về đường trung trực của đoạn thẳng

Số đường trung trực trong một đoạn thẳng?

Vì đường trung trực là đường thẳng đi qua trung điểm và vuông góc với đoạn thẳng. Mà mỗi đoạn thẳng chỉ có duy nhất một điểm là trung điểm vì vậy mỗi đoạn thẳng có duy nhất 1 đường trung trực .

Cách viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng

Khi khám phá về định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng, ta cũng cần biết cách viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng như sau :

Bước 1. Ta tìm vectơ pháp tuyến của đường trung trực và một điểm mà nó đi qua.

Bước 2. Ta dựa vào định lý 1: Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đó. Nghĩa là nếu điểm M thuộc đường thẳng AB thì thì MA = MB.

Ví dụ: Cho hai điểm A(1;0) và B(1;2). Viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB.

loadingViết phương trình đường trung trực dựa trên vectơ pháp tuyến .loadingViết phương trình đường trung trực dựa trên định lý .

Một số bài tập về đường trung trực

Bài 1. Cho tam giác ABC cân tại A. Hai trung tuyến BM, CN cắt nhau tại I. Hai tia phân giác trong của góc B và C cắt nhau tại O. Hai đường trung trực của 2 cạnh AB và AC cắt nhau tại K.

 1. a) Chứng minh: BM = CN.
 2. b) Chứng minh OB = OC.
 3. c) Chứng minh các điểm A,O, I, K thẳng hàng.

Bài 2. Trên đường thẳng d là trung trực của đoạn thẳng AB lấy điểm M, N nằm ở hai nữa hai mặt phẳng đối nhau có bờ là đường thẳng AB.

 1. a) Chứng minh góc MAN = góc MBN.
 2. b) MN là tia phân giác của AMB.

Bài 3. Cho góc xOy = 50, điểm A nằm trong góc xOy. Vẽ điểm M sao cho Ox là trung trực của đoạn AN, vẽ điểm M sao cho Oy là trung trực của đoạn AM.

 1. a) Chứng minh: OM = ON.
 2. b) Tính số đo góc MON.

Bài 4. Cho 2 điểm A và B nằm trên cùng một mặt phẳng có bờ là đường thẳng d. Vẽ điểm C sao cho d là trung trực của đường thẳng BC, AC cắt d tai E. Trên d lấy điểm M bất kỳ.

 1. a) So sánh MA + MB và AC
 2. b) Tìm vị trí của M trên d để MA + MB ngắn nhất

Bài 5. Cho tam giác ABC có góc A tù. Các đường trung trực của AB và AC cắt nhau tại O và cắt BC theo thứ tự ở D và E.

 1. a) Các tam giác ABD, ACE là tam giác gì.
 2. b) Đường tròn tâm O bán kinh OA đi qua những điểm nào trên hình vẽ?

Bài 6. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Vẽ đường trung trực của cạnh AC cắt BC tại I và cắt AC tại E.

 1. a) Chúmg minh IA = IB = IC.
 2. b) Gọi M là trung điểm của đoạn AI, chứng minh MH = ME.
 3. c) BE cắt AI tại N, tính tỉ số của đoạn MN và AI.

Qua những thông tin trên, định lý về đường trung trực là gì đã được giải đáp. Hãy thử vận dụng định lý đường trung trực để giải 6 bài toán phía trên nhé. Nếu bạn giải được 6 bài toán này chứng tỏ bạn đã hiểu rõ về định lý đường trung trực rồi đó. Nếu có bất kể vướng mắc nào hãy để lại phản hồi cho chúng mình nhé .

Video liên quan

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Toán Học

Viết một bình luận