Công thức tính cường độ dòng điện hay nhất – Vật lí lớp 11

Photo of author

Công thức tính cường độ dòng điện hay nhất – Vật lí lớp 11

Công thức tính cường độ dòng điện hay nhất

Với loạt bài Công thức tính cường độ dòng điện Vật Lí lớp 11 sẽ giúp học viên nắm vững công thức, từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu suất cao để đạt hiệu quả cao trong những bài thi môn Vật Lí 11 .
Bài viết Công thức tính cường độ dòng điện hay nhất gồm 4 phần : Định nghĩa, Công thức – Đơn vị đo, Mở rộng và Bài tập minh họa vận dụng công thức trong bài có giải thuật chi tiết cụ thể giúp học viên dễ học, dễ nhớ Công thức tính cường độ dòng điện Vật Lí 11 .

                       

1. Định nghĩa

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho công dụng mạnh, yếu của dòng điện. Nó được xác lập bằng thương số của điện lượng Δq di dời qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng chừng thời hạn Δt và khoảng chừng thời hạn đó .

2. Công thức – Đơn vị đo

– Công thức:  

Trong đó :
I là cường độ dòng điện, có đơn vị chức năng ampe ( A ) ;
∆ q là điện lượng di dời qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng chừng thời hạn Δt, có đơn vị chức năng cu lông ( C ) ;
∆ t là khoảng chừng thời hạn điện lượng Δq di dời, có đơn vị chức năng là giây ( s ) .
– Đơn vị của cường độ dòng điện và của điện lượng

+ Đơn vị của cường độ dòng điện trong hệ SI là ampe (A):  

+ Đơn vị của điện lượng là culông ( C ) : 1C = 1A. 1 s

3. Mở rộng

+ Đối với dòng điện không đổi, cường độ dòng điện của dòng điện không đổi được xác lập bằng công thức :

 

Trong đó : I là cường độ dòng điện, có đơn vị chức năng ampe ( A )
q là điện lượng di dời qua tiết diện dây dẫn trong thời hạn t .
+ Từ công thức cường độ dòng điện, hoàn toàn có thể xác lập điện lượng di dời qua tiết diện dây dẫn trong thời hạn ∆ t là ∆ q = I. ∆ t .

Biết điện tích của một electron là |e| = 1,6.10-19 C, ta có thể xác định số electron dịch chuyển qua tiết diện dây trong thời gian ∆t như sau:  

+ Khi cường độ dòng điện nhỏ hoàn toàn có thể dùng đơn vị chức năng miliampe ( mA ) và micro-ampe ( μA ). Đổi đơn vị chức năng như sau :
1A = 1000 mA ; 1 A = 106 μA ; 1 mA = 10-3 A ; 1 μA = 10-6 A .
+ Điện lượng cũng thường sử dụng những đơn vị chức năng miliculông ( mC ) hoặc micro – culông ( μC ). Đổi đơn vị chức năng như sau :

1C = 1000 mC; 1 C = 106 μC; 1mC = 10-3 C; 1μC = 10-6 C.

                       

4. Bài tập minh họa

Bài 1: Một điện lượng 6mC dịch chuyển qua một tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 3,0 s. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

Bài giải :
Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn :

Đáp án : 2 mA

Bài 2: Trong khoảng thời gian đóng công tắc để chạy một tủ lạnh thì cường độ dòng điện trung bình đo được là 6 A. Khoảng thời gian đóng công tắc là 0,3 s. Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn nối với động cơ tủ lạnh.

Bài giải :
Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn nối với động cơ tủ lạnh :

Ta có:

Đáp án : 1,5 C

Bài 3: Một bóng đèn dây tóc đang sáng bình thường. Dòng điện không đổi chạy qua bóng đèn có cường độ 0,3 A. Hãy tính:

a ) điện lượng di dời qua tiết diện dây tóc trong thời hạn 1 phút .
b ) số electron di dời qua tiết diện dây tóc trong thời hạn 1 phút .
Bài giải :
Đổi 1 phút = 60 giây .
a ) Điện lượng di dời qua tiết diện dây tóc trong thời hạn 1 phút là :

 Áp dụng công thức:

b ) Số electron di dời qua tiết diện dây tóc trong thời hạn 1 phút là :

Ta có:  q =  Ne .|e|  => Ne = = 11,25 .1019 

Đáp án : a) 18 C ; b) 11,25.1019 electron.

Xem thêm những Công thức Vật Lí lớp 11 quan trọng hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Toán Học

Viết một bình luận