After the husbands death, she had to bring up the children _______________________. (SINGLE)

After the husbands death, she had to bring up the children _______________________.
(SINGLE)

2 bình luận về “After the husbands death, she had to bring up the children _______________________. (SINGLE)”

 1. -> Singly
  -> Verb + Adv
  Ta có “bring up” là phrasal verb, cần một trạng từ phía sau để bổ nghĩa.
  – Single (adj.): độc thân -> Singly (adv.): cô độc, đơn lẻ, một mình
  * Trans: Sau cái chết của người chồng, cô phải một mình nuôi nấng các con.

  Trả lời
 2. singly vì:
  – Trạng từ thể cách đứng sau động từ
  – single là tính từ thường → chuyển sang trạng từ + -ly
  – S + have/has to + V-infinitive → bổn phận, nhiệm vụ trách nhiệm, sự bắt buộc với cường độ cao.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới