Có ai biet tại sao Intelligent lại sai kh ạ, tiện sửa lại đúng giúp mik vs The spokesman had an uphill struggle to find an e

Có ai biet tại sao Intelligent lại sai kh ạ, tiện sửa lại đúng giúp mik vs
The spokesman had an uphill struggle to find an explanation that was readily /intelligent to the layman

2 bình luận về “Có ai biet tại sao Intelligent lại sai kh ạ, tiện sửa lại đúng giúp mik vs The spokesman had an uphill struggle to find an e”

 1. The spokesman had an uphill struggle to find an explanation that was readily intelligent to the layman.
  ⇒Dịch: Người nói cần phải rất cố gắng để tìm ra 1 câu trả lời thông minh cho người nghe
  ⇒Mistake: Từ intelligent nghĩa là thông minh ở đây dùng không phù hợp với ngữ cảnh
  ⇒Amendment: Sửa thành “intelligible” mang nghĩa là dễ hiểu thì sẽ hợp với ngữ cảnh hơn

  Trả lời
 2.  trả lời đúng chứ có sai đâu mà xóa bài admin phá 
   The spokesman had an uphill struggle to find an explanation that was readily intelligible to the 
             intelligent (adj): thông minh   
             intelligible (adj): dễ hiểu

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới