Ex-soldiers find it hard to live on _______________________ pension in the face of soaring inflation. (VALID)

Ex-soldiers find it hard to live on _______________________ pension in the face of soaring
inflation. (VALID)

2 bình luận về “Ex-soldiers find it hard to live on _______________________ pension in the face of soaring inflation. (VALID)”

 1. invalid vì:
  – tính từ đứng trước dnah từ
  – invalid: không có giá trị, không hợp lệ
  – S + find it + adj to do sth: thấy nó thế nào khi làm gì
  – Dịch: Những người lính cũ cảm thấy khó sống bằng lương hưu không hợp lệ khi đối mặt với mức lạm phát tăng vọt .

  Trả lời
 2. => Nên điền từ invalid 
  – Dịch câu:  Những người lính cũ cảm thấy khó sống bằng lương hưu không hợp lệ khi đối mặt với mức lạm phát tăng vọt .
  – Trước danh từ ” pension ” ta cần sở hữu một tính từ để bổ nghĩa cho nó.
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới