If it costs too much, we will have to reconsider.( event) -> In

If it costs too much, we will have to reconsider.( event)
-> In

2 bình luận về “If it costs too much, we will have to reconsider.( event) -> In”

 1. -> In the event that it costs too much, we will have to reconsider.
  Ta có cấu trúc:
  In the event that + clause: Là phương thức giả định dùng để phòng hờ cho những trường hợp ở tương lai.
  Dịch: Trong trường hợp nó quá đắt, chúng ta có thể cân nhắc lại.

  Trả lời
 2. If it costs too much, we will have to reconsider
  ->In the event of costs too much, we will have to reconsider.
  Cấu trúc:
  In the event of+N:Dùng trong trường hợp giả định một điều gì đó sẽ xảy ra
  Vote cho mình 5sao nhaa

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới