He runs (fast)… of all

He runs (fast)… of all

2 bình luận về “He runs (fast)… of all”

 1. => the fastest
  – Vì động từ trong câu là “runs” => So sánh với trạng từ.
  – fast (adj.) (adv.) nhanh
  – So sánh hơn nhất với trạng từ ngắn $(+)$ S + to be + the + adv-est + …
  – Thì Hiện tại đơn $(+)$ S + V(s/es)
  – Dịch: Anh ấy chạy nhanh nhất trong tất cả.

  Trả lời
 2. *Đáp án: the fastest
  Form của so sánh nhất: the short adj/adv + est
  the most long adj/adv
  Dịch: Anh ấy là người chạy nhanh nhất trong tất cả những người ở đây .
  *Mong a/c cho e ctlhn*
  #Chúc bạn học tốt
  @thanhne

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới