Her old house is bigger than her new one.->Her new house…..

Her old house is bigger than her new one.->Her new house…..

2 bình luận về “Her old house is bigger than her new one.->Her new house…..”

 1. ->  Her new house is smaller than her old house.
     (Căn nhà mới của cô ấy nhỏ hơn căn nhà cũ của cô ấy.)
        Her new house isn’t so big as her old house.
     (Căn nhà mới của cô ấy không lớn bằng căn nhà của của cô ấy.)
  Giải thích:    
        Cách 1:  So sánh hơn (Dùng từ trái nghĩa):   big (to lớn)  ><  small (nhỏ bé)
        Cách 2:  So sánh không bằng:
              S1 + be not                          + so/as + Adj/ Adv + as + S2
                       don’t/ didn’t/ …. + V 

  Trả lời
 2. Her old house is bigger than her new one.
  ->Her new house is smaller than her her old house
  giải thích
  nhà cũ cô ấy lớn hơn nhà mới
  nhà mới cô ấy nhỏ hơn nhà cũ
  grammar : dùng công thức so sánh hơn để làm bài , nhưng vì ở đây đảo S2 lên trước S1 nên tính từ phải đổi trái nghĩa

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới