It’s (good)….. holiday I’ve had

It’s (good)….. holiday I’ve had

2 bình luận về “It’s (good)….. holiday I’ve had”

 1. Giải đáp + giải thích
  It’s (good)….. holiday I’ve had
  => It’s the best holiday I’ve had
  Đây là câu so sánh hơn nhất vì trong câu chỉ có một danh từ, không thể áp dụng cấu trúc so sánh hơn.
  Cấu trúc: S + be the adj-est
  Tính từ good trong câu là tính từ bất quy tắc trong so sánh nhất: good =>the best

  Trả lời
 2. \text{Answer :} the best
  -> SSN :
  => S + is / am / are / … + the adj-est / the most adj
  -> good -> better ( SSH ) -> the best ( SSN ) : tốt
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới