She can’t stay (long)….. than 30 minutes

She can’t stay (long)….. than 30 minutes

2 bình luận về “She can’t stay (long)….. than 30 minutes”

 1. Giải đáp: longer
  – So sánh hơn
  Cấu trúc:
  – Tính từ ngắn vần:
  adj đuôi er +than
  – Tính từ dài vần:
  more + adj + than 
  -> Long là tính từ ngắn vần ( có 1 âm tiết)
  -> Long thêm er -> longer

  Trả lời
 2. She can’t stay            $\text{longer}$          than 30 minutes
  Giải thích:
  Vì ở đây có $\underline{than}$
  => Ta dùng cấu trúc của $\text{Comparative:}$
  $\text{$o$ $S_{1}$ + v-er+than+ $S_{2}$ +O} $

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới