The red shirt is better but it’s (expensive)… than the white one

The red shirt is better but it’s (expensive)… than the white one

2 bình luận về “The red shirt is better but it’s (expensive)… than the white one”

 1. The red shirt is better but it’s (expensive)_________ than the white one.
  Vì “expensive” là từ có ba âm tiết nên ta có:
  Cấu trúc: more + ADJ/ADV + than
  -> Từ cần điền là “more expensive”
  Dịch: Chiếc áo đỏ đẹp hơn nhưng nó đắt hơn so với chiếc màu trắng.

  Trả lời
 2. – more expensive
  – Có “than” => Sử dụng cấu trúc So sánh hơn:
  Short Adj : S1 + be + adj + er + than + S2 + (be).
  Long Adj : S1 + be + more + adj + than + S2 + (be).
  -> Tạm dịch: Cái ảo đỏ tốt hơn nhưng nó đắt hơn cái áo trắng.
  @ expensive là 1 tính từ dài => Thêm “more” trước tính từ.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới