trong câu tường thuật we/our/us đổi theo cái gì?

trong câu tường thuật we/our/us đổi theo cái gì?

2 bình luận về “trong câu tường thuật we/our/us đổi theo cái gì?”

Viết một bình luận