When father ______ (come back), will we go out?

When father ______ (come back), will we go out?

2 bình luận về “When father ______ (come back), will we go out?”

 1. *Đáp án:
  Comes back
  Vì When + Clause (hiện tại đơn), Clause(tương lai đơn)
  Do father(chỉ người) là số ít nên chia hiện tại đơn, từ come thêm s
  Dịch: Khi ba quay trở lại, chúng ta sẽ đi ra ngoài chứ?
  *Mong a/c cho e ctlhn*
  #Chúc bạn học tốt
  @thanhne

  Trả lời
 2. Giải đáp: comes back
  – When + Clause (HTĐ), Clause(TLĐ)
  –  Hiện tại đơn: dạng động từ thường:
  (+) S + V(s/es) 
  (-) S + do/ does + not + V
  (?) Do/ Does + S + V?
  -> She/ he/ it và danh từ số ít – Vs/es | does(not)
  -> I/ you/ we/ they và danh từ số nhiều – V_bare | do(not)
  – Tương lai đơn:
  (+) S + will + V
  (-) S + won’t/will not + V
  (?) Will + S + V?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới