By 2050, young people graduating today (try) ___________ , and failing, to get a permanent job for most of their working live

By 2050, young people graduating today (try) ___________ , and failing, to get a permanent job for most of their working lives!

2 bình luận về “By 2050, young people graduating today (try) ___________ , and failing, to get a permanent job for most of their working live”

 1. Giải đáp: will have been trying
  – by 2050+ for most of their working lives: dấu hiệu thì TLHTTD ( by+ mốc TG+…+ for+ khoảng TG: dấu hiệu thì TLHTTD)
  – Câu khẳng định ( thì TLHTTD): S+ will/ shall+ have+ been+ Ving
  – “and” dùng để nối 2 loại từ cùng chức năng => trước “and” là Ving, nên sau “and” cũng vậy

  Trả lời
 2. $\text{will have been trying}$
  Do có “by 2050” nên bạn sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nha
  Công thức: (+) (Câu khẳng định) S + will + have + been + V-ing

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới