Excuse me, are you English? vậy trả lời là:

Excuse me, are you English?
vậy trả lời là:

2 bình luận về “Excuse me, are you English? vậy trả lời là:”

  1. Giải đáp : Yes , I am . ( Nếu bạn thích làm người nước Anh )
    hoặc       No , I am not . I’m Vietnamese . ( Nếu bạn thích làm người Việt )
    – Excuse me , … ? : Dạng câu hỏi của lời thắc mắc chưa rõ .
    #fromthunderwithlove

    Trả lời

Viết một bình luận