Giúp em với I……..(live) in London with my family

Giúp em với
I……..(live) in London with my family

2 bình luận về “Giúp em với I……..(live) in London with my family”

 1. \text{Answer :} live
  -> Thì HTĐ : S + Vs / es
  => I , You , We , They + V-inf
  => Dùng để diễn tả về sự thật
  -> live + in somewhere : Sống ở đâu
  -> Translate : Tôi sống ở London với gia đình của tôi
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. Giải đáp: live
  => thì hiện tại đơn:
  => Cấu trúc: We/they/you/I + V_nguyên mẫu + ….
  => Tạm dịch: Tôi sống ở london với gia đình của tôi

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới