Sửa và giải thích a. He has not a sister. ………………………………………………. b. Do you have got

Sửa và giải thích
a. He has not a sister. ……………………………………………….
b. Do you have got a bike? ……………………………………………….
c. I don’t haven’t an eraser ……………………………………………….
d. Does Lan got many toys?………………………………………………
e. Has Jill and you got phones?………………………………………………

2 bình luận về “Sửa và giải thích a. He has not a sister. ………………………………………………. b. Do you have got”

 1. a. He hasn’t got a sister.( Đối với trường hơp Have&has thì trong bất cứ câu phủ định nào cũng phải thêm got, cũng có thể tính trong trường hợp khẳng định.)
  b.Do you have a bike? (Trong các câu nghi vấn có Do đứng trước không có got)
  c.  I don’t have an eraser( don’t là phủ định của do nên trong câu đó ta không cần thêm not vào have)
  d.Does Lan have any toys?( does là số ít của do nên phải chuyển got thành have và trong câu hỏi do, bao nhiêu thì ta dùng any chứ không dùng many)
  e.Have Jill and you got phones?(Chỉ 2 người nên là số nhiều. Vậy phải dùng từ have.)
    CHÚC CẬU HOC TỐT! 5 SAO +THANKS NHÉ. Like

  Trả lời
 2. a. Sai ở has not . Sửa thành doén’t have . Chia theo HTD
  b. Sai ở got , sửa thành get . Câu hỏi ở HTD thì V giữ nguyên 
  c. Sai ở haven’t , sửa thành have . Vì câu phủ định trong HTD V giữ nguyên 
  d . Sai ở got , sửa thành get . Câu hỏi ở HTD thì V giữ nguyên 
  e . Sai ở has , sửa thành have .Chỉ số nhiều

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới